Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 14, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie: warsztaty dla mieszkańców 20 i 21.04.23

Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie: warsztaty dla mieszkańców 20 i 21.04.23

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędą się warsztaty dla mieszkańców Konina w Domu Kultury Oskard przy ulicy Aleje 1 Maja 7a, w Koninie, a w dniu 21 kwietnia br. dla uczniów konińskich szkół. Na warsztaty dla mieszkańców Konina zapraszamy w szczególności pracowników urzędów i instytucji, władz samorządowych, aktywistów miejskich, aktywistów ekologicznych, architektów krajobrazu, planistów, studentów przygotowujących się do tych zawodów w skali lokalnej, zarządców zajmujących się terenami zieleni w skali lokalnej, inspektorów nadzoru oraz nauczycieli.

Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości uczniów odnośnie roli zielono-niebieskiej infrastruktury i jej wpływu na mikroklimat miejski. Warsztaty pozwolą poznać proste sposoby ekologicznych działań możliwych do zastosowania w miejscu zamieszkania. Zdobyte podczas warsztatów doświadczenie pomoże młodym mieszkańcom Konina nabrać nawyku dbania o środowisko (nie tylko lokalne), a może także przenieść je na grono rodziny i znajomych.

Warsztaty, czyli nauka przez doświadczenie i praktykę są bardzo efektywną formą przyswajania wiedzy.

Zaplanowano 3 bloki tematyczne. Blok tematyczny 1 – „Rola roślin i wody w krajobrazie miasta”, blok tematyczny 2 – „Miasto w obliczu zachodzących zmian klimatycznych”, blok tematyczny 3 – „Projektowanie zielono-niebieskiej infrastruktury/designing green and blue infrastructure”.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (w tym pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zainteresowane osoby mogą się zarejestrować poprzez adres e-mail:

justyna.bruch@konin.um.gov.plmagdalena.michnicka@konin.um.gov.pl

lub pod numerem telefonu: 63 240 11 77, 63 240 11 61.

Przedstawiciele różnych grup zawodowych mają różne spojrzenie na to samo zagadnienie, a niektóre jego aspekty mogą być nawet pomijane w poszczególnych branżach. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom złożoności problematyki dotyczącej zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zaprezentowanie istotnych aspektów z punktu widzenia innych specjalistów.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” przedstawiciela norweskiego partnera NFGI pozwolą na rozwijanie wiedzy i świadomości w zakresie potencjału zielonej infrastruktury w lokalnych warunkach. Warsztaty dostarczą informacji i inspiracji zdefiniowanej według potrzeb edukacyjnych grupie interesariuszy projektu.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, który polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich „wysp ciepła” oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin