Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 30, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Konin inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę

Konin inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę

To poprzemysłowe miasto, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych, zmierza do zwiększenia ilości terenów obsadzonych roślinami, połączenia istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które staną się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi tzw. usług ekosystemowych.

Poprzez realizację projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto dąży do rozwiązania problemów polegających na występowaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, niskich opadów i niedoboru wody, a równocześnie lokalnych podtopień spowodowanych gwałtownymi ulewami i ograniczoną retencją wód opadowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Więcej na stronie internetowej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” jako partnera projektu https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin