Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 31, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Katowice 118 tys. osób w  skorzysta z nowego systemu zagospodarowania wód opadowych

Katowice 118 tys. osób w skorzysta z nowego systemu zagospodarowania wód opadowych

Maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, a także minimalizacja podtopień budynków i zalewania ulic – to cel uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach, którym objętych będzie 118 tysięcy osób. Decyzją NFOŚiGW projekt otrzyma ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całkowity wyniesie blisko 64 mln zł.

Podpisana 31 sierpnia 2017 r. umowa między Romanem Wójcikiem, Wiceprezesem NFOŚiGW, a Władysławem Spyrką, Prezesem i Andrzejem Cebulą, Członkiem Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej będzie finansowana w ramach II konkursu z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi).

Zakres rzeczowy projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” przewiduje: budowę i przebudowę ok. 7 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 11 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie możliwość retencjonowania wody na ok. 6,5 tys. m3, a ponadto ok. 118 tysięcy osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych.

Realizację przedsięwzięcia przewidziano w terminie do 31 grudnia 2023 r. Koszt inwestycji to 63 911 077,56 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 32 657 078,51 zł.