Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 8, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego – premiowana zielona infrastruktura, w tym dachy zielone

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego – premiowana zielona infrastruktura, w tym dachy zielone

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II. Region przyjazny środowisku
Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu
Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa. W budżecie programu jest 30 mln zł.

Wydatki kwalifikujące się do refundacji obejmują m.in.: zakup pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, rozwijanie systemów obserwacji i łączności, budowa lub remont zbiorników wodnych do celów ppoż, rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, szkolenia specjalistyczne ratowników oraz remont budynków siedzib jednostek ratowniczych objętych projektem.

Założona w projekcie przebudowa lub remont infrastruktury powinien przewidywać rozwiązania dotyczące adaptacji do zmian klimatu tj. powodzi, nawalnych deszczy, susz, fal upałów, pożarów, burz i huraganów.

Premiowane będą projekty, w których zostaną zastosowane rozwiązania adaptacyjne z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, naturalnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych i działania oparte na przyrodzie (m.in. dachy zielone, zielone ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, elementy dedykowane ptakom, owadom i nietoperzom).

Dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane w granicach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Ocenie podlega też stopień zagrożenia na terenie gminy, na którym wspierana jednostka realizuje swoje zadania.

Elementem uzupełniającym w projekcie może być edukacja w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych.

Zgodnie z regulaminem, dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane w granicach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Premiowane będą też te jednostki, które realizują swoje zadania w najbardziej zagrożonych gminach.

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2023 r. od godziny 10:00

Termin, do którego można składać wnioski

09 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Więcej informacji na: https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-na-rozwijanie-systemow-ostrzegania-srodowiskowego-i-ratownictwa.html

Wnioski, w imieniu ochotniczych straży pożarnych, powinna składać właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Termin składania wniosków upływa 9 sierpnia. Minimalna wartość dofinansowania to 1 mln zł. Projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości 85 proc. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na styczeń 2024 r. Środki na dofinansowanie wybranych projektów będą pochodziły z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.