Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 16, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Fundusze Europejskie dla klimatu

Fundusze Europejskie dla klimatu

Ochrona środowiska oraz wszelkie działania z tym związane to główne cele polityki Unii Europejskiej. Globalne ocieplenie i  towarzyszące mu efekty  niepokoją naukowców, ekologów i polityków. Klimat to kluczowy temat w przestrzeni publicznej. Fundusze Europejskie mocno wspierają transformację energetyczną.

Jak Fundusze Europejskie pomagają chronić ziemię i klimat?

Bez zaangażowania środków z programu regionalnego, nie udałoby się zrealizować aż tylu projektów, którymi dzisiaj mogą pochwalić się mazowieckie samorządy. Prezentujemy, w jakich obszarach pomogło unijne dofinansowanie.

Każdego dnia w mediach widzimy i czytamy ostrzeżenia o postępujących zmianach klimatu. Co robić, aby zatrzymać ten proces? Na Mazowszu realizowane są projekty ekologiczne przy ogromnym dofinansowaniu funduszy europejskich. Zrealizowane inwestycje wpływają na transformację energetyczną, obniżają emisję gazów cieplarnianych, a także poprawiają jakość powietrza.

Fundusze Europejskie pomogły w rozwoju mobilności miejskiej

Dbając o środowisko, poprawiamy jakość swojego życia. Dzięki środkom z mazowieckiego programu regionalnego udało się zrealizować blisko 50 projektów, których celem był m.in. zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. Wartość dofinansowania z UE wyniosło ponad 482,2 mln zł. Oprócz dbałości o klimat UE promuje aktywny tryb życia np. ruch pieszy i jazdę na rowerze. Ważne są także ułatwienia w dojazdach do pracy i szkoły. Już ponad 60 autobusów zakupionych z funduszy europejskich przewozi mieszkańców mazowieckich miast.

– Projekty transportowe to z jednej strony udogodnienia dla pasażerów i poprawa funkcjonowania systemu transportu, z drugiej zaś – dzięki nowym niskoemisyjnym autobusom, dbałość o jakość powietrza w miastach. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę aktywną walkę samorządu województwa mazowieckiego ze smogiem – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Przykłady projektów

  • W Ciechanowie fundusze europejskie pomogły zbudować węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP. W ramach projektu powstały 2 parkingi dla ponad 200 samochodów, w tym 13 miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Natomiast rowerzyści mają do dyspozycji 40 stanowisk. Wnioskodawca przyznane środki zainwestował także w nowy tabor. Po mieście jeżdżą także dwa zakupione autobusy niskoemisyjne, jeden z napędem elektrycznym, drugi niskopodłogowy.

– Celem wszystkich projektów jest m.in. zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wymianę starych kopciuchów, wprowadzanie niskoemisyjnego transportu w miastach, czy wreszcie budowa ścieżek rowerowych i zachęcanie mieszkańców do pozostawiania samochodów w domu – dodaje dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

  • Kolejny projekt został zrealizowany w Płocku i dotyczył zakupu 25 autobusów o napędzie hybrydowym oraz budowy parkingu typu „Parkuj i Jedź” wraz z infrastrukturą przy ulicy Bielskiej. W ramach projektu powstały 223 nowe miejsca postojowe, w tym 30 dla osób z niepełnosprawnościami oraz 100 stanowisk dla rowerów. Parking jest oświetlony, posiada kanalizację deszczową, teren wokół został zagospodarowany, pojawiła się zieleń.

Projekt spełnia założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Płocka w aspekcie ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz rozwoju mobilności miejskiej. Dodatkowo zdecydowanie poprawił się komfort podróżowania, więcej mieszkańców zostawia samochód w domu, co ma wpływ na niższy poziom hałasu w mieście. Więcej miejsc parkingowych zachęca do jeżdżenia autobusem lub rowerem. Warto też podkreślić, że poprawa jakości usług przewozowych wpłynęła na pozytywny wizerunek miasta. Zwiększyło się także bezpieczeństwo na drogach i przystankach.

  • Gmina Michałowice jest w trakcie realizacji projektu w partnerstwie z gminą Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, gminą miastem Pruszków, miastem Sulejówek oraz Żyrardów. W tych lokalizacjach powstanie 10 parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla ponad 600 samochodów oraz ponad 450 miejsc dla rowerów. Wszystkie parkingi będą zlokalizowane w bliskiej odległości od stacji kolejowych i przystanków autobusowych. Realizacja inwestycji poprawi jakość powietrza w regionie oraz zmniejszy ruch samochodowy.
  • W Sochaczewie w ramach projektu „Sochaczewski Eko-bus” mieszkańcy korzystają z ekologicznego transportu miejskiego. Fundusze europejskie pomogły w zakupach kilku autobusów spełniających normy ekologiczne, dodatkowo zainstalowano biletomaty oraz tablice z rozkładem jazdy.
  • Działania mające wpływ na klimat dzieją się również w Radomiu. Miasto za przyznane dofinansowanie z UE kupiło 10 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania. Wybudowano także parking „Park&Ride” na osiedlu Południe w Radomiu na ponad 160 miejsc postojowych.

źródło: Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych