Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 7, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS | 0 comments

Ełk: Dotacje na tereny zieleni

Ełk: Dotacje na tereny zieleni

W celu wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej został ogłoszony otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r. Można otrzymać dotację na wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji Ełku.

Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r.

Celem konkursu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw budujących więzi społeczne i oddolną aktywność społeczną.

Jednym z priorytetowych zadań, na które można otrzymać dotację, jest wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Ełku w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji.

Do oddolnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zieleni zaliczyć można np.: ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne itp.

Granice obszaru rewitalizacji Ełku wyznaczone są przez:

·         od południa – rzekę Ełk;

·         od północy – ulicę Generała Władysława Sikorskiego;

·         od wschodu – linię kolejową i ulicę Jarosława Dąbrowskiego;

·         od zachodu – ulice Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji: https://melk.e-mapa.net?userview=92

Zielone dotacje będą realizowane w latach 2024-2030. Szacowana wartość dotacji łącznie we wszystkich edycjach wynosi 400 000 zł. W okresie realizacji przedsięwzięcia udzielonych zostanie 40 dotacji. 

Więcej informacji o zasadach konkursu ofert: 

– na stronie: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Otwarte_konkursy_ofert/2/

– w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Małeckich 3 lok. 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87, e-mail: bop@um.elk.pl

źródło: www.elk.pl