Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 30, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Działania edukacyjne w projekcie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Działania edukacyjne w projekcie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Projekt pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich „wysp ciepła”, zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane.

Dotychczas odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Organizacja tego wydarzenia miała na celu przedstawienie głównych założeń projektu, jego cel, przewidziany wpływ na środowisko i życie mieszkańców, informacji o planach inwestycyjnych, pokazanie roli, znaczenia i korzyści płynących z partnerstwa zawartego w ramach projektu oraz współpracy dwustronnej z partnerem z Norwegii.

Konferencja odbyła się z udziałem mediów oraz mieszkańców miasta o charakterze informacyjno-promocyjnym (informacje na temat realizacji projektu) oraz edukacyjnym (referaty). Prelegentami byli eksperci ze strony partnera Polskiego Stowarzyszenia “Dachy Zielone”.

Celem konferencji było podniesienie świadomości mieszkańców Piastowa, a także osób decyzyjnych na temat roli zielono-niebieskiej infrastruktury. Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy konferencji zostali zapoznani z poszczególnymi elementami zielono-niebieskiej infrastruktury, ich wpływem na lokalny mikroklimat oraz możliwością ich wprowadzania na tereny zurbanizowane różniące się pod
względem zagospodarowania.

Omówiono przykłady inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury, co stanowiło ispirację i zachętę dla mieszkańców Piastowa do wspierania podobnych realizacji w ich miejscu zamieszkania czy pracy, a także do podejmowania podobnych działań.

Kolejnym bardzo ważnym działaniem edykacyjnym była wizyta studyjna w Norwegii. W ramach wizyty uczestnicy projektu z Piastowa poznali od strony praktycznej inwestycje w zakresie zielonej infrastruktury. Odbyli też szkolenie zorganizowane przez norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure. Kontakt przedstawicieli miasta Piastów z norweskimi i skandynawskimi specjalistami pozwolił zbudować cenne relacje polsko-skandynawskie.

 

 

W roku 2023 zaplanowane są m.in. warsztaty prowadzone przez ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Warsztaty, czyli nauka przez doświadczenie i praktykę są bardzo efektywną formą przyswajania wiedzy.

Zaplanowany jest warsztat osób dorosłych, w tym ekspertów, którego celem jest uświadomienie uczestnikom złożoności problematyki dotyczącej zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zaprezentowanie istotnych aspektów z punktu widzenia innych specjalistów.

Odbędzie się również warsztat dla uczniów ze szkół w Piastowie, którego celem jest zwiększenie świadomości uczniów odnośnie roli zielono-niebieskiej infrastruktury i jej wpływu na mikroklimat miejski. Warsztaty te pozwolą poznać proste sposoby ekologicznych działań możliwych do zastosowania w miejscu zamieszkania. Zdobyte podczas warsztatów doświadczenie pomoże młodym mieszkańcom Piastowa nabrać nawyku dbania o środowisko (nie tylko lokalne), a może także przenieść je na grono rodziny i znajomych.

Przed warsztatami zostanie utworzony formularz internetowy informujący o wydarzeniach i umożliwiający rejestrację on-line.

Informacje o terminie będą publikowane w Aktualnościach na stronie projektu https://www.psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow

Projekt  „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.