Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, GOZ, Miasta, Retencja | 0 comments

Dach zielony na ZUSOK w Warszawie

Dach zielony na ZUSOK w Warszawie

Podstawowym przedmiotem działalności ZUSOK (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) będzie przyjmowanie i termiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (po segregacji przez mieszkańców, umieszczonych w czarnym worku), pochodzących z terenu m.st. Warszawy.

Dwie nowe linie w skali rok będą w stanie zagospodarować ok. 265 tys. ton tego typu odpadów. ZUSOK będzie jedną z najnowocześniejszych instalacji termicznego przekształcania odpadów, również pod względem ochrony środowiska.

Zakład jest rozbudowany w oparciu o tzw. standardy BAT (ang. Best Available Technology). Będzie to obiekt wyposażony w zaawansowane i nowoczesne rozwiązania technologiczne, spełniający surowe normy ochrony środowiska oraz posiadający wysokosprawny system oczyszczania i monitoringu spalin.

Po rozbudowie i modernizacji będzie produkował energię w kogeneracji, czyli jednocześnie wytworzy energię elektryczną (co najmniej 100 tys. MWh) i ciepło (co najmniej 200 tys. MWh). Wyprodukowana w ten sposób energia odpowiadać będzie rocznemu zapotrzebowaniu nawet kilkunastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych.

Integralną częścią, realizowanej przez MPO Warszawa, inwestycji jest również budowa sortowni odpadów z żółtego oraz niebieskiego worka (metale i tworzywa sztuczne oraz papier). Przyczyni się ona do zwiększenia poziomu segregacji odpadów komunalnych w Warszawie. Będzie miała roczną przepustowość 30 tys. ton.

Wizualizacja ZUSOK w Warszawie. Źródło: Zespół prasowy MPO Warszawa

Zielone dachy na instalacji obejmą powierzchnię 20 tys. m2. W industrialnej przestrzeni zakładu powstaje enklawa przyrodnicza, która ma na celu retencję wód opadowych. Nowe nasadzenia, zielone dachy z kwietną łąką i mini pasieką stworzą ekosytem, gotowy na przyjęcie lokalnej fauny. Obecność pszczół, które zasiedlą przewidziane na dachu ule, będzie najlepszym wskaźnikiem czystości powietrza wokół ZUSOK-u.

Na dachu hali wyładunku oraz na dachu budynku administracyjnego powstanie łąka kwietna, złożona z gatunków roślin o kolorowych i pachnących kwiatach, naturalnie występujących na terenie Mazowsza.

Zostaną również wykonane ścieżki z nawierzchni mineralnej – jak w wielu parkach miejskich – ławki i elementy małej architektury.

W centralnym punkcie, na dachu hali wyładunku powstanie dodatkowe miejsce edukacji i integracji, z wyjątkową panoramą Warszawy w tle.

W otwartej przestrzeni łąki i amfiteatru z miejscami siedzącymi, w otoczeniu roślin, odwiedzający zakład będą mieli możliwość rozwijać wiedzę i realizować różnorodne projekty ekologiczne.

ZUSOK w trakcie budowy. Stan na kwiecień 2024. Źródło: Dorken Delta Folie

Jak powiedział podczas swojego wystąpienia na konferencji „Zazielenianie współczesnych miast” Jacek Dudziak z firmy Dorken Delta Folie, która jest dostawcą technologii do dachów zielonych na ZUSOK w Warszawie:

Prawie 85 % to dach o zazielenieniu ekstensywnym. Retencja wody na każdym zabudowanym dachem zielonym metrze kwadratowym dachu to 27 litrów wody. Dzięki zastosowaniu dachu zielonego odpływ wody z tej powierzchni został obniżony o ok. 50 %.

Pozostała połać dachu o powierzchni ok. 4000 m2 zostanie zrealizowana z wykorzystaniem roślinności o uprawie intensywnej. Dzięki temu retencja na tej powierzchni wyniesie ok. 109 l/m2, a ograniczenie spływu wody z powierzchni dachu wyniesie około 80 %.

Informacje dotyczące retencji i odpływu wody zostały opracowane przez kalkulator projektowy stworzony przez Dorken dla projektantów branży hydrotechnicznej. To darmowe dla użytkowników narzędzie oparte o realne dane opadowe Panda można znaleźć na portalu Waterfolder.com.

W realizacji ZUSOK wykorzystywane są dwa rodzaje mat kumulacyjno-drenażowych: Delta Floraxx Top oraz Delta Floraxx 40H. Ich głównym zadaniem jest nie tylko zmagazynowanie wody do wykorzystania przez roślinność ale także opóźnienie odpływu wody do instalacji deszczowej oraz skuteczne odprowadzenie jej nadmiaru poza połać dachu.

Na uwagę pod względem technicznym zasługuje niewielka ok. 300 metrowa powierzchnia dachu o kącie nachylenie ponad 37 stopni. Do jego realizacji został wykorzystany system zabezpieczenia przed osuwaniem Dorken Delta Domino. Jego wykorzystanie pozwala na bezpieczną aplikację maty rozchodnikowej na połaci o tak dużym nachyleniu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2024 roku.

Źródła: Zespół prasowy MPO Warszawa i materiały Dorken Delta Folie