Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 1, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, NBS, OZE | 0 comments

Co na dachu – jak połączyć panele fotowoltaiczne i dachy zielone?

Co na dachu – jak połączyć panele fotowoltaiczne i dachy zielone?

EU wymaga zgodnie z dyrektywą budynkową z Zielonego Ładu aby istniejące budynki użyteczności publicznej stały się zero emisyjne do 2035, czy to więc nie oznacza, że przestrzeń na dachach będzie wykorzystywana tylko pod panele fotowoltaiczne i nie będzie już miejsca na dachy zielone?

Jak pokazuje praktyka i liczne badania naukowe panele fotowoltaiczne i rośliny nie muszą ze sobą konkurować o przestrzeń na dachach.

Istnieją sprawdzone rozwiązania techniczne, które pozwalają na łączenie paneli fotowoltaicznych i dachów zielonych, z korzyścią dla funkcjonowania PV.

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to badania.

Połączenie dachu zielonego i paneli fotowotaicznych na dachu pod Krakowem. Źródło: APK Dachy Zielone , zdjęcie Piotr Wolański

Wyniki badań potwierdziły liczne zalety połączenia fotowoltaiki i dachów zielonych, czyli dachów biosolarnych:

-w ciągu ośmiu miesięcy instalacja fotowoltaiczna z zielonym dachem wykazała o 3,6% większą większą wydajność niż instalacja bez zielonego dachu,

-20 stopni mniej – tyle miał zielony dach w porównaniu z dachem budynku bez zieleni,

-podczas całego eksperymentu zielony dach pochłonął prawie 9 ton gazów cieplarnianych,

-poprawa bioróżnorodności – na dachu zamieszkały licznie owady oraz zaczęły pojawiać się ptaki,

-zielony dach znacznie zmniejszył odpływ wody deszczowej,

-69 MWh energii elektrycznej wyprodukowano na zielonym dachu w porównaniu z 59,5 MWh na drugim dachu (bez roślin).[1]

Jeśli chodzi o badania prowadzone na terenie Europy, to możemy przywołać badania prowadzone w Niemczech, gdzie stwierdzono, że wydajność energetyczna systemu fotowoltaicznego na ekstensywnym zielonym dachu obsadzonym rozchodnikami w Berlinie wykazała wzrost o około 6% w porównaniu do dachu bitumicznego (KÖHLER, M., WIARTALLA, W. & FEIGE, R. (2007): Interaction between PV-Systems and extensive green roofs. Session 3.3: Energy and Thermal Performance at the Fifth Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference, Minneapolis).

Ważne jest również to, że na dachach zielonych nie rozprzestrzenia się ogień. Więc jeśli panele fotowoltaiczne zamontujemy na dachu zielonym, to dzięki roślinom będziemy mieć mniejsze ryzyko pożaru. 

6 czerwca dołącz z nami do obchodów Światowego Dnia Dachów Zielonych, globalnego wydarzenia poświęconego pokazaniu niesamowitego potencjału zielonych dachów.

W tym roku tematem przewodnim są dachy biosolarne, pionierska integracja bioróżnorodności i wytwarzania energii słonecznej. Łącząc te dwa potężne elementy, możemy jednocześnie zwiększyć efektywność energetyczną i wspierać ekosystemy miejskie.

Światowy Dzień Dachów Zielonych to nie tylko promocja zielonej infrastruktury. Chodzi o pokazanie istotnej roli, jaką te przestrzenie odgrywają w przeobrażaniu naszych miast w miejsca bardziej przyjazne, odporne i tętniące życiem.

Użyj hashtagu #WGRD2024, aby dzielić się swoimi projektami i stać się częścią rosnącej społeczności związanej z ideą bardziej ekologicznych i zrównoważonych miast.

Bo każdy zielony dach dodaje kolejny rozdział do opowieści o lepszym świecie.

Zobacz też: