Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 26, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Aslan Jonoubi – architekt i urbanista z Szirazu w Iranie specjalizujący się w architekturze biofilnej na konferencji z okazji 10-lecia PSDZ

Aslan Jonoubi – architekt i urbanista z Szirazu w Iranie specjalizujący się w architekturze biofilnej na konferencji z okazji 10-lecia PSDZ

Najstarsze zielone dachy intensywne (czyli ogrody na dachach dostępne dla ich użytkowników) powstawały na obiektach sakralnych w Mezopotamii w latach 4000 – 600 p. n. e.

Znacznie młodsze są słynne wiszące ogrody Semiramidy z Babilonu, których budowę datuje się na rok ok. 500 p. n. e. Jako ogrody królewskie odznaczały się one znacznym przepychem. Ich założycielem był król Nabuchodonozor II, który w ten sposób chciał ukoić tęsknotę swojej żony za przyrodą z jej rodzinnych stron.

Starożytna Mezopotamia położona była w granicach dzisiejszego Iraku, a także Syrii, Kuwejtu, Iranu i Turcji. Również dzisiaj powstają tu zapierające dech w piersiach ogrody na dachach.

Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian to świetna okazja aby poznać niektóre współczesne realizacja z tamtego rejonu. Jednym z prelegentów będzie Aslan Jonoubi – architekt i urbanista z Szirazu w Iranie specjalizujący się w architekturze biofilnej.

Jest on autorem ponad 350 projektów, z których ponad połowę stanowią zielone dachy. Kto chce dowiedzieć się czegoś więcej o tych realizacjach, powinien wziąć udział we wrześniowej konferencji. 

Aby uczestniczyć w konferencji, należy dokonać rejestracji poprzez stronę http://konferencja.psdz.pl/pl/konferencja/

Just few people know that the oldest green intense roofs were created on sacral buildings in Mesopotamia in the years 4000 – 600 BC. The famous hanging gardens of Babylon are much younger, because they were built about 500 BC. As royal roof gardens, they were characterized by considerable wealth. Their founder was King Nebuchadnezzar II, who in this way wanted to soothe his wife’s longing for nature from her native sides.

Ancient Mesopotamia was located within today’s Iraq as well as Syria, Kuwait, Iran and Turkey. Also today, there are breathtaking gardens on the roofs.

Also today, there are breathtaking gardens on the roofs. The conference on the occasion of the 10th anniversary of the Polish Green Roof Association is a great opportunity to get some knoweledge about the contemporary green roofs from the area of Mezopotamia.

One of the speakers will be Aslan Jonoubi – architect and urbanist from Shiraz in Iran who is specializing in biophilic architecture. He designed over 350 projects and more of half of them are green roofs. Who wants to learn more about these installations, should take part in our conference in September. You’re welcome!

To participate in the conference, register via the website http://konferencja.psdz.pl/en/conference/

źródło: PSDZ

patronat medialny: