Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 19, 2016 in Miasta, Na weekend, NBS | 0 comments

NIESKOŃCZONY ZIELONY – zielona rzeźba we Wrocławiu

NIESKOŃCZONY ZIELONY – zielona rzeźba we Wrocławiu

„NIESKOŃCZONY ZIELONY” jest przykładem „zielonej rzeźby”, która stanowi połączenie metalowo-drewnianej konstrukcji, gleby oraz roślinności. Rzeźba nawiązuje do graficznego symbolu nieskończoności szczególnie, gdy jest obserwowana z perspektywy lotu ptaka.

Autorem instalacji jest Adam Kalinowski.

PROJEKT POWSTAŁ W RAMACH PROGRAMU SZTUK WIZUALNYCH EUROPEJSKA STOLICA KULTURY WROCŁAW 2016

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Zdjęcie: Adam Kalinowski

W obiekcie o łącznej powierzchni 110 m2 na siedmiu poziomach, posadzono około 2500 roślin w ponad 100 gatunkach z rodziny bylin. Są to rośliny całoroczne w naszej sferze klimatycznej znane z łąk i pól. Obiekt wytwarza mikroklimat, odczuwalny zwłaszcza w obu zawiniętych częściach, w które widz może wchodzić.

Wewnątrz nich panuje niższa temperatura i wyższa wilgotność niż na zewnątrz obiektu. Z biegiem czasu gdy rośliny będą się rozrastały będą musiały zmagać się z ograniczeniami konstrukcji (odległości pomiędzy warstwami wynoszą od 35 do 30 cm). Wypełnią w ten sposób przestrzenie pomiędzy warstwami niejako uszczelniając je.

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Zielona rzeźba jest zlokalizowana we Wrocławiu, przy ul. Barlickiego 42 (w podwórzu).

Wymiary: 1000 x 350 x 500 cm; materiały: stal, sklejka liściasta, ziemia, rośliny, układ nawadniający. Podczas trwania projektu we współpracy z Politechniką Poznańską są przeprowadzane pomiary temperatury i wilgotności wewnątrz obiektu w relacji do otoczenia.

Dodatkowym elementem są różne kolory roślin: rośliny są nasadzane od górnego poziomu na 7 poziomach rzeźby wg następującego klucza: żółty, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, biały przez odcienie zieleni na poziomach najniższych nade wszystko na wewnętrznych warstwach obiektu. W miarę możliwości dobrze zastosować jak największą różnorodność gatunków roślin w tego typu projektach. W projekcie, który powstał we Wrocławiu użyto tylko i wyłącznie bylin znanych z polskich łąk i pól.

Rzeźba może przypominać symbol graficzny nieskończoności szczególnie, gdy jest obserwowana z perspektywy lotu ptaka. Zdjęcie Adam Kalinowski

Cyt. za WIKI: …Nieskończoność (symbol: ∞) – byt nieograniczony (w sensie wielkości bądź ilości), który przyjęło się oznaczać za pomocą znaku nieskończoności, , symbolem podobnym do „przewróconej ósemki”. Nieskończoność (symbol: ∞) jest pojęciem abstrakcyjnym opisującym jakiś stan bez limitu… I w tym przypadku symbolizuje wieczność i znaczenie żywej natury dla człowieka, jako niezbędnego czynnika dla przetrwania rodzaju ludzkiego.

Forma zawiera symbol nieskończoności, gdzie zastosowano rozwiązanie konstrukcyjne o nazwie ZIELONA ŚCIANA testowane przez Adama Kalinowskiego latem 2014 w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu razem z Wydziałem Biologii UAM i Politechniką Poznańską.

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Rozwiązanie to ma walor praktyczny: wewnątrz konstrukcji, gdzie zastosuje się to rozwiązanie, otrzymamy niższą temperaturę i wyższą wilgotność niż na zewnątrz, tak więc rozwiązanie to dobrze się sprawdzi w czasie gorącego lata.

Konstrukcja jest stosunkowo prosta – rośliny odgrywają aktywną rolę, jako czynnik obniżające temperaturę i zwiększający wilgotność wewnątrz rzeźby. Szczeliny pomiędzy warstwami i otwór w górnej części obiektu, umożliwiają naturalny proces wentylacji oraz zapewniają dopływ światła. Rośliny wypełniając prawie całkowicie wolną przestrzeń pomiędzy warstwami, jednocześnie zatrzymują określoną ilość wilgoci wewnątrz struktury.

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Koncept Zielonej Ściany, jako dynamicznej zapory, gdzie wegetujące rośliny, łącznie z konstrukcją tworzą pewien ekosystem, który jakkolwiek sztucznie stworzony jest strukturalnie koherentny i efektywny. Potwierdziły to wyniki pomiarów wilgotności i temperatury przeprowadzone na początku września br. Rośliny nasadzone na konstrukcji pełnią rolę filtra, który nie oddziela nas od otoczenia, ale umożliwiają „miękkie” przejście od przestrzeni otwartej do zamkniętej.

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Cel użycia „zielonej ściany” w zamkniętej strukturze budowlanej jest dwojaki: Obniżyć temperaturę wewnątrz struktury oraz podwyższyć w niej poziom wilgotności. Ze względu na docelowe osiągnięcie obu parametrów, tak ukształtowana struktura byłaby dedykowana dla klimatu gdzie panuje wysoka temperatura i niski poziom wilgotności, czyli przede wszystkim w rejonach pustynnych i półpustynnych na świecie.

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Chodzi o wytworzenie sfery zamkniętej przyjaznej człowiekowi w klimacie ekstremalnym o stosunkowo prostej konstrukcji, gdzie mini ekosystem roślinny będzie regulatorem temperatury i wilgotności w jej wnętrzu. Materiał, z którego jest wykonana konstrukcja struktury może być jednolity lub mieszany (całkowita konstrukcja drewniana wykonana ze sklejki i klocków drewnianych lub łączona z elementami metalowymi lub całkowicie metalowa). W wyniku różnicy temperatur w warunkach pustynnych na warstwach roślin będzie osiadała rankiem rosa, co dodatkowo dostarczy roślinom niezbędnej wilgoci. Rośliny będą szczelnie wypełniać przerwy pomiędzy warstwami niejako „uszczelniając” je.

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Zdjęcie: Adam Kalinowski

Po roku istnienia instalacji w Polsce Adam Kalinowski tak podsumowuje swój projekt:

Wielkim sukcesem jest zachowanie się roślin po roku wegetacji na warstwie ziemi, która ma tylko 15 cm. Niesamowite, że rośliny przetrwały zimę (padło może 5 % – więcej zostało rozkradzionych lub zniszczonych) i dobrze się rozwijają. To duży sukces. Nowa wersja instalacji powstaje w Turcji, w Istambule.

Budowa nowej, poprawionej wersji The Infinite Green/Nieskończony Zielony w Istambule, Turcja, 2016, zdjęcie: Adam Kalinowski

Budowa nowej, poprawionej wersji The Infinite Green/Nieskończony Zielony w Istambule, Turcja, 2016, zdjęcie: Adam Kalinowski

Na podstawie informacji otrzymanych od autora instalacji Adama Kalinowskiego http://www.adamkalinowski.com/