Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Wyjazd studyjny w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Wyjazd studyjny w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Uczestnicy wyjazdu studyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” mieli m.in. okazję poznać przykłady działań proekologicznych z Oslo. W stolicy Norwegii stosuje się rozwiązania, które pomagają chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami i adaptować miasto do zmieniających się warunków.

 Uczestnicy szkolenia mogli się zapoznać z wieloma realizacjami, które powodują, że Oslo obecnie wyznacza światowe trendy proekologiczne. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest odzyskiwanie miejskich rzek. Wiele lat temu naturalne strumienie były ukrywane w podziemnych kanałach. Teraz poprzez bardzo kosztowne działania adaptacyjne strumienie i rzeki wydobywa się na powierzchnię. Celem tych działań jest zarządzanie wodami opadowymi, odprowadzanie i magazynowanie deszczówki, zwiększenie różnorodności biologicznej, niwelowanie niekorzystnych skutków miejskiej wyspy ciepła, a także poprawa jakości życia mieszkańców.

Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure. Celem szkolenia jest dostarczenie wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji z krajów skandynawskich w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim.

Więcej o projekcie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” na:

https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow