Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 30, 2021 in Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Prawo, Retencja | 0 comments

Kraków: postulaty w ramach konsultacji opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Kraków: postulaty w ramach konsultacji opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Jako mieszkańcy Krakowa wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Poniżej postulaty i opinia, którą przesłaliśmy w dniu 29.01.21 w ramach tych konsultacji. Wklejamy tekst zgodnie z układem formularza  konsultacyjnego, którego podpisany skan przesłaliśmy na adres: konsultacje@um.krakow.pl. Czy jesteś za wprowadzeniem opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych na ternie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z projektem Uchwały zaproponowanym przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa?         TAK  Uzasadnienie: Miasto powinno mieć środki na utrzymanie odpowiedniej infrastruktury. Czy zaproponowany w projekcie Uchwały sposób obliczania oraz wysokość opłaty jest w Pana/Pani opinii optymalny?             NIE  Uzasadnienie:  Zaproponowany w projekcie uchwały sposób naliczania oraz wysokość opłaty nie uwzględnia poniżej opisanych faktów.  2.1 W Krakowie istnieją budynki pokryte...

Read More