Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Szacowanie śladu węglowego budynków. PLGBC przedstawia kontynuację  raportu Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Szacowanie śladu węglowego budynków. PLGBC przedstawia kontynuację raportu Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, który przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Premiera publikacji miała miejsce 7 października br. podczas 12. PLGBC Green Building Summit.

Ostatnie miesiące przyniosły światu szereg nieoczekiwanych zmian. Eskalacja wojny w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję spowodowały znaczące przyspieszenie procesów zmieniających systemy energetyczne poszczególnych krajów. Obecna sytuacja geopolityczna w szczególny sposób zwróciła uwagę na sektor budownictwa. Jego energochłonność odpowiada za 40% zużycia energii w Europie, dlatego też budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu zarówno na kryzys energetyczny, jak i klimatyczny. Potencjał dekarbonizacji sektora budowlanego otwiera przestrzeń dla wdrażania systemowych i przemyślanych zmian, które pozwolą Europie osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. W odpowiedzi na to, w zeszłorocznym raporcie opracowanym przez PLGBC: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 przedstawiono harmonogram działań, jakie powinni podjąć wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w bliższym i dalszym horyzoncie czasowym, aby polskie budynki i sektor budowlany podążały ścieżką dekarbonizacji ku neutralności klimatycznej.

Najnowszy raport PLGBC, Szacowanie śladu węglowego budynków, przedstawia szczegółowo jedno z kluczowych działań dekarbonizacyjnych: prezentuje założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia, która dzięki ujednoliceniu pozwoli w przyszłości zbierać dane na temat śladu węglowego polskich budynków. W raporcie znajduje się propozycja metody uproszczonej i pełnej w analizach śladu węglowego. Autorzy zaproponowali działania, jakie muszą zostać podjęte w celu upowszechniania obliczeń emisji budynkowych w całym cyklu życia.

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w środowisku budowlanym wykraczają poza samą redukcję emisji CO2 w fazie użytkowania, wyrażanej poprzez operacyjny ślad węglowy. Równie istotny jest wbudowany ślad węglowy i jego wpływ na środowisko w fazie produkcji materiałów i technologii budowlanych, transportu, budowy i końca życia budynku i jego elementów. Monitorowanie i ograniczanie tych emisji jest nieodzownym krokiem w drodze do dekarbonizacji budownictwa. Należy jasno określić metodykę obliczeń całkowitego śladu węglowego w całym cyklu życia budynku oraz nałożyć obowiązek jego raportowania. Prezentowany raport jest propozycją wprowadzenia ujednoliconej metody szacowania śladu węglowego w budynkach, a na podstawie przedstawionych założeń oraz uzyskanych wyników proponuje się przyjęcie dwóch metod obliczeniowych: metody uproszczonej oraz pełnej. Zastosowanie metody uproszczonej pozwoli na ujednolicenie podejścia do szacowania śladu węglowego budynku, co z kolei umożliwi porównywanie obiektów w ramach poszczególnych typów budynków. Dodatkowo, gromadzenie danych o wbudowanym śladzie węglowym w budynku w fazie wyrobu pozwoli na wypracowanie wskaźników GWP dla materiałów i urządzeń oraz stworzenie krajowej bazy danych – podsumowuje Dorota Bartosz, Dyrektor Techniczna ds. Budownictwa Zrównoważonego w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Premiera raportu Szacowanie śladu węglowego budynków odbyła się 7 października 2022 r. podczas 12. PLGBC Green Building Summit w Warszawie.

Raport powstał w ramach projektu Building Life prowadzonego przez World Green Building Council, którego celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Dziesięć europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zobowiązało się do opracowania i opublikowania krajowych map dekarbonizacji sektora budowlanego do 2050 r., opartych na całkowitym śladzie węglowym netto w całym cyklu życia budynków. Projekt wspierany jest przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Autorami Raportu są: Dorota Bartosz (PLGBC), Wiktor Kowalski (Buro Happold). Za redakcję odpowiadała Ewa Łydkowska (Vastint Poland). Przygotowanie raportu wsparła grupa robocza składająca się z ekspertów: Antoni Balcerzak (WSP Polska), Anna Bączyk (Dom Development), Maciej Chrzanowski (ArcelorMittal Steligence), Agata Golec (Skanska) Ewelina Grodzicka (HB Reavis), Piotr Karbownik (Cemex Polska), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain), Bartosz Marcol (Arup Polska), Janusz Mizerny (Sweco Polska), Kajetan Sadowski (Politechnika Wrocławska).

Wraz z premierą raportu Polskie stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC rozpoczęło kampanię dla poparcia przedstawionych w opracowaniu założeń i metodyki szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Poparcie można okazać poprzez wysłanie wiadomości email na adres: mjasiewicz@plgbc.org.pl. Ścieżkę dekarbonizacji opracowaną w poprzednim raporcie uznało 58 firm i organizacji.

Raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 znajduje się tutaj

Więcej informacji o dekarbonizacji polskiego budownictwa można znaleźć w publikacjach Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

https://dekarbonizacja.plgbc.org.pl/

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,

  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,

  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,

  • zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl