Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 27, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła projekty ustaw złożone przez ministra klimatu i środowiska, które dotyczą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Za sprawą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw rząd chce wspomóc przedsięwzięcia sprzyjające środowisku, prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dotyczy to w szczególności działań w obszarze: adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. W ramach projektowanych rozwiązań dot. nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska: Wzmocniona zostanie transformacja ekologiczna i klimatyczna miast. Miasta o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. będą opracowywały plan adaptacji do zmian klimatu. Kwestia adaptacji do zmian klimatu zostanie uwzględniona także w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. W ramach środków unijnych zaprogramowano system finansowania działań adaptacyjnych miast. Budżety obywatelskie staną się bardziej „zielone”. W budżetach obywatelskich wyodrębnione zostaną środki przeznaczone wyłącznie na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Ich...

Read More

Posted by on maj 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, GOZ, Miasta, Retencja | 0 comments

Dach zielony na ZUSOK w Warszawie

Dach zielony na ZUSOK w Warszawie

Podstawowym przedmiotem działalności ZUSOK (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) będzie przyjmowanie i termiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (po segregacji przez mieszkańców, umieszczonych w czarnym worku), pochodzących z terenu m.st. Warszawy. Dwie nowe linie w skali rok będą w stanie zagospodarować ok. 265 tys. ton tego typu odpadów. ZUSOK będzie jedną z najnowocześniejszych instalacji termicznego przekształcania odpadów, również pod względem ochrony środowiska. Zakład jest rozbudowany w oparciu o tzw. standardy BAT (ang. Best Available Technology). Będzie to obiekt wyposażony w zaawansowane i nowoczesne rozwiązania technologiczne, spełniający surowe normy ochrony środowiska oraz posiadający wysokosprawny system oczyszczania i monitoringu spalin. Po rozbudowie i modernizacji będzie produkował energię w kogeneracji, czyli jednocześnie wytworzy energię elektryczną (co najmniej 100 tys. MWh) i ciepło (co najmniej 200 tys. MWh). Wyprodukowana w ten sposób energia odpowiadać będzie rocznemu zapotrzebowaniu nawet kilkunastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych. Integralną częścią, realizowanej przez MPO Warszawa, inwestycji jest również budowa sortowni odpadów z żółtego oraz niebieskiego worka (metale i tworzywa sztuczne oraz papier). Przyczyni się ona do zwiększenia poziomu segregacji odpadów...

Read More

Posted by on maj 17, 2024 in Miasta, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

W Gdańsku znów odbędzie się Zielona Retencja

W Gdańsku znów odbędzie się Zielona Retencja

Zielona Retencja to wydarzenie, które wyznacza nowe standardy w podejściu do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych przy wykorzystaniu zieleni. Konferencja odbędzie się w Gdańsku, mieście wielokrotnie docenianym za gospodarowanie wodami opadowymi. To tutaj powstaje najwięcej ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych i mini lasów deszczowych. Wydarzenie zaplanowano na 19-21 czerwca 2024 r., aby wyjazd służbowy był jeszcze bardziej inspirujący. Organizatorami są Gdańskie Wody, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie i Gdańska Fundacja Wody. Zapisy na www.zielonaretencja.pl Dlaczego warto dołączyć? Konferencja Zielona Retencja to esencja praktyki i teorii dotyczącej wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych. Eksperci z różnych dziedzin prowadzą warsztaty, pokazy, dyskusje i prelekcje, dostarczając uczestnikom konkretnych narzędzi i umiejętności potrzebnych do skutecznych działań na rzecz retencji wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu. Tegoroczna edycja skupi się szczególnie na tym, jak zacząć. – Rozwój, modernizacja i utrzymanie infrastruktury związanej z zarządzaniem wodą – tak, ale nie tylko. Zielona Retencja to przestrzeń, w której definiujemy konkretne wyzwania i pokazujemy, jak można podejść do ich rozwiązania. Mówimy o nich od etapu projektowania przez...

Read More

Posted by on kwi 26, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Patronat medialny, Retencja | 0 comments

Relacja z konferencji Zazielenianie współczesnych miast

Relacja z konferencji Zazielenianie współczesnych miast

W dniach 18 – 19 kwietnia 2024r. odbyła się w Warszawie, transmitowana online międzynarodowa konferencja pod nazwą Zazielenianie współczesnych miast. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian. Organizatorem było Polskiego Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Konferencja była częścią Festiwalu Nowy Europejski Bauhaus. Patronat medialny nad konferencją objął portal ZielonaInfrastruktura.pl. Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli samorządów, świata nauki, studentów, projektantów i firm, których działalność związana jest z zieloną i zielono-błękitną infrastrukturą, a także do urzędników odpowiedzialnych za zieleń w miastach, studentów i pasjonatów tej tematyki. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji. Konferencję otworzyła Marta Weber-Siwirska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ) i Członek Zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) wraz z Janem Łukaszkiewiczem, moderatorem pierwszej sesji. Otwarcie konferencji. Fot. Katarzyna Wolańska Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Agnieszka Murawska, reprezentująca Ambasadę Królestwa Niderlandów, honorowego patrona konferencji. Wystąpienie Agnieszki Murawskiej z Ambasady Królestwa Niderlandów. Fot. Katarzyna Wolańska Pierwsza sesji obejmowała referaty, których motywem przewodnim było Zazielenianie współczesnych miast: strategie i działania. Jako...

Read More

Posted by on kwi 24, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Relacja z konferencji zamykającej projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Relacja z konferencji zamykającej projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

W dniu 21.03. 2024 r. w Piastowie odbyła się konferencja zatytułowana „Zielono-niebieska infrastruktura jako narzędzie miast do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu”, która posumowała i zamknęła projekt pod nazwą „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa„. Konferencję zorganizował beneficjent – miasto Piastów. Prezentacje prowadzili eksperci reprezentujący partnerów tego projektu: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury. Wydarzenie otworzyło wystąpienie Burmistrza Piastowa Grzegorza Szuplewskiego, który przywitał gości i partnerów projektu. Grzegorz Szuplewski wspomniał w jaki sposób były realizowane poszczególne etapy prac. Projekt przygotowywany był od 2021 roku. Dwa lata temu była konferencja otwierająca, realizację działań rozpoczęto w 2022 roku. Burmistrz Piastowa zwrócił uwagę na to, że wszyscy pracowali z dużym entuzjazmem. Ten projekt jest fundamentalnym elementem realizacji większego planu, który określiliśmy nazwą „Lepszy klimat dla Piastowa”. W ciągu tych dwóch lat powstał program adaptacji miasta do zmian klimatu, który nie jest obecnie wymagany dla małych miast, ale Piastów przygotował go, aby mieć wizję działań, które będą kontynuacją prac zrealizowanych w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej...

Read More

Posted by on kwi 24, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Podsumowanie projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Podsumowanie projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Projekt pod nazwą „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich „wysp ciepła”, zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w projekcie i opisanych w niniejszej publikacji nastąpiło kompleksowe podejście do planowania przestrzeni miasta z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia powierzchni retencyjnej. Każde z wdrożonym rozwiązań, obok istniejących już terenów zieleni na terenie Piastowa, współtworzy zielone korytarze miejskie, przyczyniając się do zachowania ciągłości ekologicznej na terenie miasta. Dlaczego zielono-niebieska infrastruktura Zielono-niebieska infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych (tak zwane usługi ekosystemów). Zielone (z zastosowaniem roślinności) i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego mikroklimatu, ochronie miasta przed powstawaniem zjawiska miejskiej wyspy ciepła, poprawie jakości powietrza, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście (bioróżnorodność). Zielono-niebieska infrastruktura...

Read More