Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 27, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Patronat medialny | 0 comments

Poparcie dla ścieżki dekarbonizacji budownictwa w Polsce

Poparcie dla ścieżki dekarbonizacji budownictwa w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD), opracowało raport Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Publikacja wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany. Obecnie PLGBC prowadzi kampanię na rzecz poparcia ścieżki dekarbonizacji budownictwa, mającą na celu zaangażowanie decydentów i liderów branży.

Wyzwania

Raport stanowi mapę drogową, która pomoże zobrazować, jak kompleksowe wyzwanie stoi przed Polską, aby do roku 2050 zdekarbonizować sektor budownictwa.

Równocześnie jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań w określonych ramach czasowych.

Kampania dla poparcia ścieżki dekarbonizacji

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC prowadzi kampanię w ramach projektu #BuidingLife, mającą na celu zaangażowanie decydentów i liderów branży dla poparcia walki ze zmianami klimatycznymi.


Ścieżka prowadząca do osiągnięcia neutralności klimatycznej została już poparta przez
54 firmy i organizacje. Stale dołączają kolejne podmioty.

Poparcia dla dekarboniacji budownictwa udzielili także ambasadorzy zaproszeni przez PLGBC. Dzięki wspólnym wysiłkom, można wpłynąć na zmiany środowiska budowlanego w oparciu o cały cykl życia produktów.

#BuildingLife
World Green Building Council rozpoczęło w grudniu 2020 r. projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład. 10 europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracuje plan działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków.

Projekt przyczyni się do radykalnej zmiany działań klimatycznych w środowisku budowlanym.

Poszczególne green building councils opracują pakiet krajowych map drogowych dekarbonizacji. Z kolei WorldGBC zgromadzi przedstawicieli całego sektora na europejskim forum liderów w celu opracowania mapy drogowej polityki Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji sektora.

W projekt zaangażowały się green building councils z Polski (PLGBC), Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Projekt #BuildingLife jest wspierany przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Więcej: https://dekarbonizacja.plgbc.org.pl

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl