Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 22, 2022 in GOZ | 0 comments

Otwórz się na zamknięcie obiegu

Otwórz się na zamknięcie obiegu

W Dniu Ziemi pomyśl jak możesz przyczynić się do zamknięcia obiegu w gospodarce i pomóc w transformacji w kierunku cyrkularnym. Gospodarka cyrkularna to bezpieczeństwo w obliczu globalnych kryzysów, wahań cen dla dostawców i niedoborów surowców.

Pandemie i wojny uwypukliły słabości obecnego modelu gospodarczego. Przewiduje się, że wysokie ceny oraz niedobory surowców i towarów będą się utrzymywać przez dłuższy czas. Ważnym rozwiązaniem, które pomoże wzmocnić gospodarkę, zapewnić normalne ceny oraz niezakłócony dostęp do towarów, jest jak najszybsze wprowadzenie gospodarki cyrkularnej.

Gospodarka cyrkularna znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na nieodnawialne surowce. Skraca obecną sieć złożonych łańcuchów wartości opartych na pozyskiwaniu nowych zasobów. W gospodarce cyrkularnej wykorzystanie zasobów przesuwa się w kierunku surowców i energii odnawialnej, a zasoby nieodnawialne są ponownie wykorzystywane w znacznie większym stopniu niż obecnie. Mówiąc prościej, potrzeba znacznie mniej nowych surowców, ponieważ większość surowców i zasobów, których gospodarka potrzebuje do funkcjonowania, jest już dostępna lokalnie i regionalnie. Gospodarka staje się zatem o wiele bardziej odporna w czasach kryzysu.

Gospodarka cyrkularna zapewnia lokalną i regionalną strukturę gospodarki. W przeciwieństwie do dzisiejszej gospodarki linearnej, w której łańcuchy wartości często rozciągają się na drugą stronę globu, łańcuchy wartości przedsiębiorstw w gospodarce cyrkularnej mają przede wszystkim charakter lokalny i regionalny. Dzięki temu firmy są znacznie mniej narażone na zakłócenia w wyniku różnych globalnych kryzysów, klęsk żywiołowych, pandemii, czy też wojen i innych wydarzeń geopolitycznych.

Aby gospodarka mogła stopniowo przekształcać się w kierunku cyrkularnym, liniowe i zależne od surowców kopalnych łańcuchy wartości muszą zostać zastąpione przez innowacje i nowe modele biznesowe. Przykładem takiego procesu restrukturyzacji jest projekt Circular Gap Report Poland finansowany z funduszy norweskich EOG. Za projekt odpowiedzialny jest polski Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, norweska firma strategiczna Natural State oraz holenderska agencja non-profit Circle Economy. Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy na temat stanu polskiej gospodarki cyrkularnej oraz zbadanie i zidentyfikowanie możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku. Istotą tej przemiany jest budowanie nowych relacji biznesowych, w których nacisk położony jest na rozwój zrównoważonych i cyrkularnych łańcuchów wartości, produktów i usług.

Szczegółowe wyniki badań oraz możliwe scenariusze transformacji poznamy już w październiku podczas V edycji Circular Week 2022 – www.circularweek.org

Więcej informacji na temat projektu www.cgrpoland.pl
Agnieszka Sznyk
a.sznyk@innowo.org, 667 099 033