Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 21, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Miasto z klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta

Miasto z klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta

Projekt Miasto z Klimatem zainicjowany został w marcu 2020 roku z przeświadczeniem, że jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz że miasta otrzymają wsparcie w pro-klimatycznej transformacji.

Miasto z Klimatem 2.0 – analiza działań podejmowanych przez miasta.

W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta, której celem było zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki klimatyczno-środowiskowej.
Analiza została przeprowadzona w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska oraz polegała na zebraniu i porównaniu danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie.

Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie postępów i potencjału miast w kontekście transformacji klimatyczno-środowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miasta z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 miastom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii). Lista miast:

Jakość powietrza:

Miasto z klimatem: Ustka

Miasta wyróżniające się: Jasień, Mrocza, Sztum

Zieleń miejska:

Miasto z klimatem: Krynica-Zdrój

Miasta wyróżniające się: Rzeszów, Suwałki, Świdnik

Transport zeroemisyjny:

Miasto z klimatem: Wyszków

Miasta wyróżniające się: Olsztyn, Złotów, Czempiń

Transformacja energetyczna:

Miasto z klimatem: Knurów

Miasta wyróżniające się: Rzeszów, Hrubieszów, Tarnobrzeg

Retencja miejska:

Miasto z klimatem: Siechnice

Miasta wyróżniające się: Bielsko-Biała, Chorzele, Busko-Zdrój

Miasta z najlepszymi wynikami oraz miasta wyróżniające się zostaną zaproszone do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lokalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz z określeniem ambitnych celów w tym procesie.

Doradztwo strategiczne będzie polegać na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych, ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym określenia listy projektów indykatywnych. Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska