Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 22, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja otwierającą projekt pn: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Konferencja otwierającą projekt pn: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (Norwegian Association for Green Infrastructure NFGI) oraz Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” jako współorganizator mają zaszczyt zaprosić na konferencję otwierającą Projekt pod nazwą:

ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH

Konferencja odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. w godz.10.00-15.00 w Jasielskim Domu Kultury ul. Hugona Kołłątaja 1, 38-200 Jasło.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie też transmitowana on-line, link do transmisji: https://youtu.be/R6CxdG7-5kA

W ramach wydarzenia zostaną wygłoszone referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy i powodzi, zarządzania wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych oraz możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz inni eksperci z Polski.

Projekt realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Szczegółowy program można pobrać w pliku: Program konferencji _EOG_ZGDW_Jasło