Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 28, 2021 in GOZ | 0 comments

Ekologia w pakowaniu

Ekologia w pakowaniu

Jeśli chcemy podążać za trendem ekologii w pakowaniu, to powinniśmy wykorzystywać do pakowania surowiec, jakim jest papier. Papier do pakowania to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i łatwe do recyklingu. Takie rozwiązanie może nam pomóc chronić klimat i zasoby naturalne naszej planety.

Stosując papier do pakowania postępujemy zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nasza Planeta tonie w śmieciach. Mówiąc bardziej precyzyjnie każdego roku zostawiamy po sobie 2,1 miliarda ton odpadów. Nadmierna konsumpcja i ogromna liczba przedmiotów produkowanych w myśl gospodarki linearnej wpływają także na zmiany klimatyczne i niegospodarne zarządzanie zasobami naturalnymi. Dotarliśmy do takiego momentu, kiedy kataklizmy naturalne, orkany i zanieczyszczone powietrze stanowią śmiertelne zagrożenie dla gatunku ludzkiego. Tak pisała w 2017 r. dr Marta Karwacka w raporcie Gospodarka Obiegu Zamkniętego Biznes i Konsument na ścieżce zmiany.

Obecnie w 2021r. chyba wszyscy już widzimy, że ten problem narasta i potrzebne są radykalne zmiany.

Obecny stan środowiska naturalnego powoduje, że jednym z priorytetów powinno być przejście od gospodarki linearnej do gospodarki obiegu zamkniętego.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, Circular Economy inaczej gospodarka cyrkularna, gospodarka o biegu zamkniętym) jest przeciwieństwem dotychczasowej gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucania. Jak możemy się przekonać efektem gospodarki linearnej jest z jednej strony coraz większa liczba odpadów, a z drugiej wyczerpywanie się zasobów naturalnych i negatywny wpływ na zmiany klimatyczne.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak tylko jest to możliwe. Produkty powinny więc być ponownie wykorzystywane, przez co będzie możliwe zminimalizowanie ilości odpadów.

Jeśli chcemy postępować zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, to priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Kolejnym działaniem powinno być przygotowanie odpadów do ponownego użycia (np. poprzez mycie, wyparzanie, czyszczenie) i wykorzystywanie ich. A dopiero kolejną możliwością jest recykling produktów lub materiałów, czyli przetwarzanie odpadów w taki sposób, aby można było wyprodukować z nich nowe produkty lub materiały.

Zamknięty system gospodarki odpadami powinien być tak zorganizowany, aby odpady były zbierane selektywnie, przetwarzane tak, aby niemal w całości powróciły do obiegu. Dzięki temu można zapobiegać ich składowaniu na wysypiskach. Eksperci podkreślają, że szczególnie istotna jest właściwa zbiórka oraz przetwarzanie odpadów opakowaniowych.

Widzimy więc, że odpady to surowce, które można ponownie wykorzystać. Przetwarzanie odpadów pomoże chronić środowisko i oszczędzać zasoby Ziemi, które są ograniczone.

Na przykład z 1 tony recyklingowanego papieru można wyprodukować tak potrzebne opakowania, książki, gazety czy zeszyty, a tym samym uratować 17 drzew. W samej Europie ponad 90 % gazet drukowanych jest na recyklingowanym papierze. Podobnie przy produkcji opakowań tekturowych – również większość powstaje z makulatury. Papiernie, wytwarzając papier w procesie produkcyjnym, zanieczyszczają powietrze, bo używają naturalnych surowców. Wykorzystując więc powtórnie 1 tonę papieru, oszczędzamy blisko półtora tysiąca litrów ropy, 26 tysięcy litrów wody, a także miejsce na składowisku.