Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 25, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale”

Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale”

Redukcja emisji, poprawa efektywności energetycznej szpitali, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzacja, zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy gospodarka odpadami – opieka zdrowotna ma wyjątkową szansę, aby odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, którą czasopismo The Lancet nazwało największym zagrożeniem zdrowotnym XXI wieku.

Odpowiedzią na transformację budynków i systemu ochrony zdrowia w kierunku nisko- i zeroemisyjnym jest idea „zielonych szpitali”, która ma na celu m.in. spełnienie wymagań stawianych przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład w sektorze zdrowia.

Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale” analizuje trendy i działania podejmowane w kierunku wdrażania idei w życie.

Idea „zielonych szpitali” jest odpowiedzią na transformację budynków i systemu ochrony zdrowia w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, mającą na celu m. in. spełnienie wymagań stawianych przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład w sektorze zdrowia.

Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale” analizuje trendy i działania podejmowane w kierunku wdrażania idei w życie.
Do największych wyzwań związanych z realizacją idei „zielonych szpitali”, na jakie wskazali autorzy i autorki raportu, należą m. in.:
  • redukcja emisji pochodzących z sektora opieki zdrowotnej,
  • poprawa efektywności energetycznej i magazynowania energii w szpitalach,
  • digitalizacja,
  • zmiana podejścia do budowy i rozwoju placówek medycznych, które powinno uwzględniać zielone otoczenie szpitala
  • zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii
  • recykling odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

Premiera raportu UN Global Compact Network Poland odbyła się 28 czerwca 2022r. podczas World Urban Forum 11 w Katowicach – Światowego Forum Miejskiego ONZ, z udziałem przedstawicieli/ek ONZ, administracji rządowej, placówek opieki zdrowotnej oraz biznesu. Partnerem raportu „Zielone szpitale” jest Philips.

Raport dostępny jest pod linkiem: Zielone szpitale

źródło: https://ungc.org.pl/