Podlaskie 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, w tym dachy zielone. Nabór wniosków do 15.02.23

W ogłoszonym 24 stycznia naborze z działania 6.3 w konkursie Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu przewidziane są inwestycje, które wykorzystują naturalne zasoby przyrodnicze. Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na parki i lasy kieszonkowe, parki i ogrody miejskie, łąki kwietne, korytarze ekologiczne, jak również niecki retencyjne, dachy zielone czy tzw. małą architekturę (ławki, stojaki na rowery, leżaki, hamaki, … Czytaj dalej Podlaskie 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, w tym dachy zielone. Nabór wniosków do 15.02.23