Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 1, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS | 0 comments

Podlaskie 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, w tym dachy zielone. Nabór wniosków do 15.02.23

Podlaskie 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, w tym dachy zielone. Nabór wniosków do 15.02.23

W ogłoszonym 24 stycznia naborze z działania 6.3 w konkursie Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu przewidziane są inwestycje, które wykorzystują naturalne zasoby przyrodnicze.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na parki i lasy kieszonkowe, parki i ogrody miejskie, łąki kwietne, korytarze ekologiczne, jak również niecki retencyjne, dachy zielone czy tzw. małą architekturę (ławki, stojaki na rowery, leżaki, hamaki, donice, kraty pod drzewa, pergole). Uzupełnieniem projektu mogą być też elementy dla owadów, ptaków czy małych zwierząt np. budki lęgowe, domki dla owadów, karmniki, mosty dla wiewiórek itp. Będzie można tworzyć m.in. tereny wypoczynkowe i ścieżki dydaktyczne.

Dachy zielone pozwalają na zwiększenie różorodności biologicznej w miastach. Na zdjęciu ptaki gniazdujące na dachu zielonym na budynku apartamentowym w Oslo. Fot. Katarzyna Wolańska

Finansowanie tych projektów będzie jednak uzależnione od bezpośredniego i silnego powiązania takiej inwestycji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Można w tym celu postawić np. tablice edukacyjne poświęcone zagadnieniom bioróżnorodności i georóżnorodności, tablice z informacjami o kwiatach i krzewach lub gatunkach zwierząt występujących na danym terenie czy tablice informujące ile tlenu wyprodukuje drzewo.

Kwitnące rozchodniki na macie rozchodnikowej na dachu zielonym w uprawie ekstensywnej przyciągają owady. Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Kto może składać wnioski?

  • parki krajobrazowe,
  • państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
  • JST, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
  • przedsiębiorcy.

Na konkurs przeznaczono 3 mln zł. Wnioski można składać od 31 stycznia do 15 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2023 r.

Więcej informacji i dokumentacja projektowa na: rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też:

WFOŚiGW w Toruniu Preferencyjny Program Pożyczkowy wspiera realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Opolu dofinansowanie do dachów zielonych jako przedsięwzięć proekologicznych w dziedzinie Gospodarka Wodna