Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 30, 2016 in Smart City, Uncategorized | 0 comments

Zmieniający się klimat: pilna potrzeba adaptacji

Zmieniający się klimat: pilna potrzeba adaptacji

1 czerwca w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się konferencja “Zmieniający się klimat – zmieniająca się Europa: pilna potrzeba adaptacji”.

Celem spotkania jest budowanie świadomości związanej z rozumieniem istoty postępującego procesu zmiany klimatu oraz koniecznością podjęcia działań związanych z adaptacją. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – władz miejskich, przedstawicieli biznesu, towarzystw i organizacji społecznych o profilu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

zmieniający sie klimat konferencja

Program spotkania związany jest z zagadnieniami: czym jest zmiana klimatu i jak szybko postępuje, czego można oczekiwać w bliskiej przyszłości kilkudziesięciu lat i jakie działania należy podjęć, aby przygotować naszą codzienność do postępującej zmiany. Omówione zostaną aspekty szans i zagrożeń wynikających z postępującej zmiany klimatu: przystosowania miast (project AdaptCity), warunków prowadzenia działalności gospodarczej (raport Mott MacDonald oraz Global Sustainability Institute „Zmiany klimatu a przetrwanie przedsiębiorstwa”).

Konferencja jest częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja – 5 czerwca). Jest to ogólnoeuropejska inicjatywa, której głównym zadaniem jest promowanie i wspieranie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju; w tym roku koncentrując się na poprawie jakości życia ludzi.

Agenda:

10:00 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:40 Powitanie, Jego Ekscelencja Jonathan Knott, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce
10:40 – 11:00 Taming the Flood. Natural Flood Management in the UK, prof. Jeremy Purseglove
11:00 – 11:20 The Paris Agreement and Climate Change, dr David Viner, Mott MacDonald
11:20 – 11:40 Zmieniający się klimat w Polsce w XXI wieku, dr Małgorzata Liszewska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
11:40 – 12:00 Koszty zewnętrzne zmian klimatycznych, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski, Global Compact Poland
12:00 – 12:15 Zmiany klimatu a regulacje prawne – czy jest klimat na zmiany prawa?, Beata Zys, Legal Adviser, Clifford Chance
12:15 – 12:30 Przerwa na kawę/herbatę
12:30 – 12:45 dr David Viner, przedstawienie raportu „Zmiany klimatu a przetrwanie przedsiębiorstwa
12:45 – 13:05 Climate-KIC w służbie innowacji budujemy lepsze jutro, Cezary Lejkowski, Climate KIC
13:05 – 13:25 Strategia adaptacji do zmian klimatu w Polsce (SPA2020) oraz miejskie plany adaptacji, Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska
13:25 – 14:30  Panel dyskusyjny Adaptacja miast do zmian klimatu – moderator dr Wojciech Szymalski

  • dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Adaptcity
  • dr Małgorzata Liszewska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  • Mieszkańcy tworzą wizję zrównoważonego miasta – foresight Konin2050, Justyna Król, Pracownia Miejska
  • Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury, Miasto Warszawa
  • Jak duża może być powódź na Wiśle w Warszawie? Prof. dr hab. Artur Magnuszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  • Adaptacja systemu ochrony zdrowia w miastach do zmian klimatu, prof.dr hab. Krzysztof Błażejczyk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
  • Marcin Bejm, Radca Prawny, Clifford Chance
14:30 Lunch/ Networking

 

Spotkanie  jest bezpłatne dla członków BPCC i zaproszonych gości.

Relację ze spotkania znajdą Państwo już w czerwcu na naszym portalu.