Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 24, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Zielono-niebieska infrastruktura i źródła jej finansowania tematem Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochroni Przeciwpowodziowej

Zielono-niebieska infrastruktura i źródła jej finansowania tematem Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochroni Przeciwpowodziowej

O tym, jak istotne jest zwiększenie zdolności retencyjnych aglomeracji, podczas Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej (7-9 listopada, Kraków) będą rozmawiać przedstawiciele spółek miejskich, organów państwowych, projektanci i biznesmeni. Odbędzie się także sesja plenarna poświęcona sposobom finansowania inwestycji oraz projektów związanych z adaptacją do zachodzących zmian klimatu.

Nasz kraj znajduje się w grupie państw, którym grozi deficyt wody. Jednocześnie, z powodu zmian klimatu coraz częściej doświadczamy skutków nawalnych deszczy, które powodują powodzie błyskawiczne, szczególnie w miastach. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z tymi problemami jest zwiększanie miejskiej retencji i inwestowanie w dobrze zaprojektowaną zielono-niebieską infrastrukturę.

Gdańskie zarządzanie wodami opadowymi

Ogrody deszczoweszczerbate krawężniki, niecki trawiaste, muldy chłonne i zielone dachy… m.in. o takich przykładach dobrze zaprojektowanej małej retencji w wielkim mieście opowie przedstawiciel Gdańskich Wód – dr inż. Wojciech Szpakowski, Dyrektor ds. Technicznych w miejskiej spółce, a także adiunkt w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

Wnioski z wdrażania nowej polityki zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku na przykładzie małej retencji pokażą, jak ważną rolę w tkance aglomeracji pełni zielono-niebieska infrastruktura naśladująca naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Przykłady konkretnych realizacji zostaną zaprezentowane podczas sesji technicznej „Gospodarowanie Wodami” we wtorek 8 listopada.

Miasto powinno być zielono-niebieskie

Zmiany klimatyczne coraz bardziej dotykają mieszkańców, szczególnie dużych miast. Ważną rolę w adaptacji miast do zmian klimatu odgrywa zieleń. Do najistotniejszych funkcji zieleni w tym kontekście możemy zaliczyć obniżanie temperatury i łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, retencję wody opadowej w miejscu jej opadu oraz zapewnienie wody roślinom i zwierzętom. 

O działaniach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w tym stosowaniu wielu rozwiązań mających na celu adaptację miasta do zmian klimatu, począwszy od rozszczelniania  powierzchni, po wprowadzanie nowej zieleni w pasach drogowych, budowę ogrodów deszczowych czy też  wykorzystywanie potencjału miejskich ekosystemów opowie Łukasz Pawlik, p.o. Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie. W swoim wystąpieniu, we wtorek 8 listopada, przedstawi w jaki sposób wyżej wymienione elementy tworzą błękitno-zieloną infrastrukturę przynosząc jednocześnie korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Projektowanie i innowacje

Tematykę miejskiej retencji na Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej dopełnią wystąpienia dr inż. Joanny Rayss, ekspertki w zakresie wdrażania elementów zielonej infrastruktury miast oraz systemów powierzchniowej retencji miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu oraz Michała Oleszki, kierownika projektu „Technologie domowej retencji” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który przedstawi plany i projekty zielonych technologii NCBR dla miast przyszłości.

Kongres #GWiOP2022 – nauka i biznes szukają rozwiązań na skutki zmian klimatycznych

W dniach 7-9 listopada w Krakowie odbędzie się ogólnopolski Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Biorący w nim udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, władz lokalnych i państwowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką gospodarowania wodami, małej retencji, idei miasta gąbki, zielono-niebieskiej infrastruktury miejskiej, zbierania deszczówki oraz ochrony przeciwpowodziowej będą mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach, prelekcjach, pokazach i wycieczkach technicznych.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: będzie można w nim uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com 

Więcej informacji na temat programu Kongresu GWiOP, prelegentów oraz atrakcji towarzyszących można znaleźć na oficjalnej stronie Kongresu: https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2022

Patronat medialny ZielonaInfrastruktura.pl