Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 30, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Wydarzenia | 0 comments

Zielona infrastruktura w Koninie z nagrodą w konkursie „Eco-Miasto”

Zielona infrastruktura w Koninie z nagrodą w konkursie „Eco-Miasto”

Konin został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Eco-Miasto” w kategorii „Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura” w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców! Jury konkursu zorganizowanego przez Ambasadę Francuską w Polsce doceniło to miasto m.in. za dofinansowany z funduszy EOG i budżetu państwa projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” (partnerem jest PSDZ), który zakłada budowę tężni, tworzenie parków kieszonkowych, zielonych podwórek miejskich i zielonych korytarzy.

– Jury nagradza Konin za kompleksowość działania w zakresie rozwoju błękitno-niebieskiej infrastruktury oraz zieleni miejskiej, za projekt „Zielone korytarze miejskie”, których elementem są parki kieszonkowe oraz zielone podwórka. Jury podkreśla również znaczenie aspektu edukacyjnego i partycypacyjnego w procesie tworzenia polityki miasta, w zakresie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i zieleni miejskiej – zostało napisane w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Statuetkę, podczas konkursowej gali zorganizowanej w Warszawie 28 września 2022 r., odebrała z rąk organizatorów Skarbnik Miasta Konina Ewelina Ostajewska-Szwankowska. – Bardzo dziękuję w imieniu władz miasta i mieszkańców za to, że nasze działania zostały przez Państwa dostrzeżone. Nasze miasto zmienia się z dnia na dzień, z roku na rok . Serdecznie zapraszam do Konina! – powiedziała Ewelina Ostajewska-Szwankowska, której towarzyszyła Katarzyna Rejniak – zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie.

Dodajmy, że Konin po raz drugi znalazł się w gronie laureatów konkursu „Eco-Miasto”. Rok temu miasto Konin zdobyło nagrodę w kategorii „Zrównoważona mobilność” w miastach do 100 tys. mieszkańców.

W tym roku w różnych kategoriach organizatorzy wybrali dziewięciu laureatów spośród około 50 zgłoszeń nadesłanych przez samorządy. Laureaci otrzymali nagrody w postaci statuetek oraz tytułu “Eco-Miasta 2022”, z możliwością posługiwania się logotypem 9. edycji Eco-Miasto we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych.

Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego. W swojej ocenie jury brało pod uwagę m.in.: projekty planowane przez uczestnika w ciągu pięciu najbliższych lat, wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach, oryginalność inicjatyw.

Partnerem projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” jest Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”.

Źródło: UM Konin