Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 6, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”

Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”

Miasto Piastów, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” i Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji otwierającej projekt pod nazwą: „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW”

Konferencja zatytułowana: „ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU”

odbędzie się 26.05.2022 w Miejskim Ośrodeku Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy, sala kina „Baśń”.

Możliwy jest również udział on-line (podczas rejestracji należy wybrać sposób udziału).

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:

konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Miasto Piastów

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ)

Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30 – 10.00   Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu

Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Piastowa

Marta Weber-Siwirska – Prezes  Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)

10.15 – 10.30  Wystąpienia zaproszonych Gości

10.30 – 10.45  Przedstawienie założeo projektu „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW” – Ireneusz Bieńkowski

10.45 – 11.25  Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention) – David Vernon Brasfield

11.25 – 12.05  Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management) – Gonçalo Liberato

12.05 – 12.20  Dyskusja

12.20 – 12.40  Przerwa kawowa

12.40 – 13.00  Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. Ewa Walter

13.00 – 13.20  Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr

13.20 – 13.40  Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr

13.40 – 14.00  Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. arch. Justyna Rubaszek

14.00 – 14.20  Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – dr inż. Daniel Skarżyński

14.20 – 14.45  Dyskusja

14.45 – 15.00  Podsumowanie i zakooczenie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu

Udział w konferencji jest bezpłaty. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja (na formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć, czy uczestnik wybiera udział stacjonarny, czy on-line).