Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 15, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Patronat medialny, Wydarzenia | 0 comments

Zapis wideo Polskiego Kongresu Klimatycznego

Zapis wideo Polskiego Kongresu Klimatycznego

Jest już dostępny zapis wideo Polskiego Kongresu Klimatycznego, nad którym patronat medialny objął portal ZielonaInfrastruktura.pl

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której są omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu.

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Pięć debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, z udziałem praktyków: samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych.

Panel 1. Polskiego Kongresu Klimatycznego 2021: Miasto neutralne i inteligentne klimatycznie

Proces przejścia na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę nabiera tempa dzięki różnym inicjatywom wdrażanym na obszarach miejskich, stosowanych w inwestycjach publicznych i przez lokalnych przedsiębiorców. Ważną rolę odgrywa świadomość społeczna, czyli edukacja i zachęcanie lokalnych społeczności do zmiany przyzwyczajeń i do akceptowania nowych rozwiązań.

Moderatorem jest redaktor Piotr Wróblewski z Polska Times, a uczestnikami dyskusji są:

1. Marek Ryszka, Prezes Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

3. dr Justyna Glusman, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd Miasta St. Warszawy

4. Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

5. Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain Polska

Panel 2. Polskiego Kongresu Klimatycznego: Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w transformacji

Zielona transformacja i cele klimatyczne, jakie musimy osiągnąć, powodują konieczność natychmiastowego wprowadzenia zmian w budownictwie, które będę innowacyjne nie tylko teraz, ale również za 50 lat. Infrastruktura miejska wymaga nowego podejścia, ponieważ miasta mają być energooszczędne i niskoemisyjne, podczas gdy branża budowlana i budynki odpowiadają obecnie za blisko 40% światowej emisji gazów cieplarnianych. Zapraszam na panel dyskusyjny pod tytułem Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w transformacji, który dotyczy takich aspektów jak odpowiedzialne planowanie przestrzenne, wykorzystanie nowoczesnych metod wdrażania budownictwa ekologiczne dla projektowania miast przyszłości, modernizacja istniejącej tkanki miejskiej, udział branży budowlanej w transformacji i efektywność energetyczna miast. Eksperci odpowiedzą na pytania jakie są rekomendacje dla samorządów oraz jak projektować miasta zgodnie z nową strategią klimatyczną.

Moderatorem jest Pan Zdzisław Czucha ze Związku Miast Polskich, a uczestnikami dyskusji są

1. Alicja Kuczera, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

2. dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Łukasz Górecki, Dyrektor Generalny, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa

4. Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Panel 3. Polskiego Kongresu Klimatycznego: Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe

Panel Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe, dotyczy takich aspektów jak finansowanie zielonych publicznych wydatków inwestycyjnych, nowe regulacje finansowe, fundusze unijne i rozwój rynku zielonych produktów finansowych oraz crowdfunding dla jednostek samorządowych. W Polsce trudności związane z finansowaniem i wdrażaniem zielonej transformacji dopiero zaczną być przedmiotem dyskusji. Przeważająca część aktywności gospodarczej jest nadal bardzo emisyjna, a finansowanie transformacji jest wyzwaniem nie tylko dla sektora publicznego, ale też dla firm prywatnych. Przeważająca część aktywności gospodarczej jest nadal bardzo emisyjna, a finansowanie transformacji jest wyzwaniem nie tylko dla sektora publicznego, ale też dla firm prywatnych. W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 770 mld zł, z czego 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne. Optymalne wykorzystanie tych środków i utworzenie skutecznych instrumentów rynkowych służących transformacji klimatycznej mają kluczowe znaczenie dla efektywności realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej. Obserwujemy rozwój rynku zielonych produktów finansowych, któremu sprzyjają regulacje i decyzje polityczne – jakie zmiany jeszcze zachodzą w branży finansowej? Tego dowiemy się z dyskusji ekspertów.

Moderatorem jest Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego, a w dyskusji uczestniczą

1. Małgorzata Zielińska, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego DNB Bank Polska

2. Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi

3. Robert Kasprzak, Członek Zarządu w BOŚ Bank

4. Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu w Beesfund

Panel 4. Polskiego Kongresu Klimatycznego: Standardy ESG – trendy i wyzwania dla sektora publicznego

Standardy ESG stały się w ostatnim czasie przedmiotem szerokiej dyskusji w biznesie, ze względu na regulacje unijne, wprowadzające obowiązek raportowania pozafinansowego. Biznes odgrywa istotną rolę w dochodzeniu do celów klimatycznych Europy. Działania biznesu mogą być inspiracją dla samorządów nie tylko w zakresie wyznaczania przepisów dla lokalnych przedsiębiorców, ale także dla własnych wewnętrznych systemów zarządzania jednostką samorządową. Dyskusja dotyczy ESG w ujęciu trendów i wyzwań dla sektora publicznego. Think green czyli firma neutralna klimatycznie – jak wykorzystać praktyki korporacji do efektywnego zarządzania zieloną transformacją gmin? Czy myślenie o klimacie może stać się filarem działalności jednostek samorządowych?

Panel dyskusyjny pod tytułem ESG – trendy i wyzwania dla sektora publicznego moderuje Mateusz Galica, ekspert ds. ESG, Lata Dwudzieste Uczestnikami panelu są

1. Ewelina Łukasik- Morawska, Manager w PwC

2. Dr Aleksandra Gołdys, EIC Climate-KIC

3. Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW

4. Jacek Hutyra, Climate Officer, Orange Polska

Panel 5. Polskiego Kongresu Klimatycznego: Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja + modernizacja

Przejście na czystą energię jest kluczowym aspektem inicjatyw dotyczących inteligentnych miast, mającym na celu stworzenie przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych obszarów miejskich. Produkcja z odnawialnych źródeł energii (OZE) stale rośnie. Spektakularny wzrost odnotowała, przede wszystkim, fotowoltaika. Jakie są trendy rozwoju rynku energii oraz jaki wpływ będzie miała decentralizacja i digitalizacja rynku energii na samorządy i lokalne społeczności – o tym jest dyskusja w panelu pod tytułem Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja + modernizacja.

Moderatorem panelu jest: dr Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii Uczestnicy panelu

1. Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu, Schneider Electric

2. Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

3. Dawid Zieliński, Prezes Zarządu, Columbus Energy

4. Paweł Ryglewicz, Head of Regulations, EDP Renewables

Zapis wideo Kongresu jest dostępny online od 15 grudnia 2021 r. aż do kolejnej edycji.

Wydarzenie można oglądać na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl