Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 3, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Powołana przez Zarząd PSDZ komisja konkursowa w składzie:

dr inż. arch. Justyna Rubaszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – przewodnicząca

mgr inż. Magdalena Biela, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

mgr Balbina Gryczyńska, Calla

dr hab. Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr inż. Anna Sylwester-Czapla, Optigruen

ma przyjemność ogłosić laureatów I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ).

Nagrody przyznano za:

  • wysoki poziom merytoryczny i graficzny prac
  • oryginalność tematu i idei
  • zastosowanie rozwiązań ograniczających wpływ budynku na środowisko i klimat lokalny, w tym wykorzystanie zielonych dachów lub/i żyjących ścian oraz ich pełną poprawność konstrukcyjną i materiałową. 

Wyróżnienia przyznano za wybrzmiewające w pracach szczególnie ciekawe aspekty ideowe i rozwiązania projektowe uwzględniające integrację architektury i zieleni.

 

Kategoria prace inżynierskie

Nagrody

Miejsce I – Łukasz Modrzejewski „Przystań dla rowerzystów we Wrocławiu”, promotor dr inż. arch. Tomasz Głowacki, Politechnika Wrocławska

– za bardzo dobrą ideę i jej wzorcowe wyrażenie słowem i projektem oraz w pełni prawidłowe zastosowanie technologii zielonego dachu i uzyskaną integrację obiektu z otoczeniem

Miejsce II – Marcelina Smolarczyk „Łączka Nowohucka. Projekt zagospodarowania południowego otwarcia Placu Centralnego w Nowej Hucie w Krakowie”, promotor dr inż. arch. Izabela Styka, Politechnika Krakowska

– za interesujące rozwiązanie projektowe łączące technologię zielonych dachów z szacunkiem do otwartej przestrzeni w mieście

Wyróżnienia

Klaudia Kurzacz – „Klub Fitness”, promotor dr inż. arch. Robert Misiuk, Politechnika Białostocka

 – za pomysł na wolnostojący budynek klubu fitness z zielenią na dachach i integrację obiektu z otaczającym go krajobrazem 

Michał Hajdowski – „Projekt ogrodu na dachu”, promotor dr inż. Małgorzata Krasowska, Politechnika Białostocka

– za zauważenie ważnego zagadnienia zagospodarowywania zielenią dachów istniejących budynków

 

Kategoria prace magisterskie

Nagrody

Miejsce I – Paula Karpowicz i Anna Karbowska „Po Prostu Węglówka” Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych i Adaptacja Magazynów na Centrum Nauki, promotor dr inż. arch. Barbara Zin, Politechnika Krakowska

– za uwzględnienie w temacie rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego elementu natury oraz za dojrzałe i wyczerpujące rozwiązania projektowe i ich interesujące graficzne przedstawienie

Miejsce II – Aleksandra Irzyk „Muzeum Pamięci Wiosek Zatopionych”, promotor dr hab. inż. Tomasz Kapecki, prof. PK, Politechnika Krakowska

– za oryginalność i ważność podjętego tematu oraz w pełni przemyślane, spójne i bardzo ciekawe rozwiązania projektowe uwzgledniające zielone technologie

Miejsce III – Magdalena Bieryło Problematyka kształtowania architektury bioklimatycznej w mieście na przykładzie budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej”, promotor: dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekologii w Warszawie

– za wyczerpujące studia analityczne i kompleksową realizację tematu architektury bioklimatycznej

 

Wyróżnienia

  1. Adam Wodzyński, „Niewidzialny zabytek” – przywracanie tożsamości fragmentu śródmieścia Warszawy. Centrum kultury i sztuki, promotor dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Politechnika Warszawska

– za ideę i rozwiązania projektowe łączące historię i tożsamość miejsca z zapewnieniem zieleni w ścisłym centrum miasta 

  1. Kamil Kajdas, Architektura na styku. Centrum Badawcze Nauk Rolniczych w Zielonkach pod Krakowem, promotor dr inż. arch. Jan Kubec, Politechnika Śląska

za zawartą w pracy ideę integracji budynku z krajobrazem i rozwiązanie zielonych atriów wraz z pomysłem na zieleń

  1. Miłosz Mleczko, Planetarium z zespołem domów atrialnych – zabudowa wtopiona w ekosystem Górek Czechowskich, promotor mgr inż. arch. Marek Bielecki, Politechnika Krakowska

– za wysoki poziom graficzny i projektowy proponowanych rozwiązań oraz podjęcie tematu zielonych dachów w obiekcie Planetarium

  1. Alicja Walczak, „Rewitalizacja Fortu VII ‘Zbarż’ Twierdzy Warszawa”, promotor dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK, Politechnika Krakowska, drugi promotor dr inż. arch. Marcin Górski, Politechnika Warszawska

– za ciekawe i wyczerpujące przedstawienie tematu zielonych dachów w architekturze historycznych fortów

  1. Dobrocha Lata, Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach, promotor dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, Politechnika Wrocławska

– za sugestywne przedstawienie idei projektowej oraz twórcze ujęcie tematu krajobrazów poindustrialnych

 

Jury konkursu postanowiło też przyznać specjalne wyróżnienie w grupie prac magisterskich

Kubie Kopeckiemu za pracę „Ma być zielono. Błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic”, promotor dr inż. arch. Agata Twardoch, Politechnika Śląska

– za dużą wartość poznawczą pracy i możliwość jej wykorzystania przez miasto Katowice.

 28.02.2021

źródło: materiały prasowe PSDZ