Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 6, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Retencja | 0 comments

Wrocław: od 3.04 można składać wnioski o dotację z programu Złap Deszcz, także do dachów zielonych

Wrocław: od 3.04 można składać wnioski o dotację z programu Złap Deszcz, także do dachów zielonych

Rusza program Złap Deszcz, edycja 2023, w ramach którego mieszkańcy Wrocławia mogą ubiegać się o dofinansowanie (nawet do 80 proc. kosztów) przydomowych instalacji gromadzących deszczówkę. Na ten cel przewidziano pulę ponad 550 tys. zł. Dla osób fizycznych dotacja wynosi maks. 5 tys. zł, a dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – do 10 tys. zł.

Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia (WKE) z dniem 3 kwietnia 2023 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na zasadach określonych w Uchwale Nr LIII/1458/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 maja 2022 r. (uzupełnionej Uchwałą nr LVII/1527/22 z dnia 15 września 2022 r. ), zwanej dalej uchwałą.

Nowością jest możliwość starania się o środki przez wspólnoty i spółdzielnie w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza do 20 proc. powierzchni.

Dotychczas Wrocławianie za prawie 2 mln zł wykonali ponad 360 przyrynnowych, naziemnych zbiorników, 163 zbiorniki naziemne, 21 ogrodów deszczowych, 15 studni i muld chłonnych i dach zielony.

Wrocławianie „łapią deszcz”

Jak zauważa Małgorzata Brykarz, dyrektor wydziału klimatu i energii, łapanie deszczówki ogranicza zużycie wody w domowych gospodarstwach, co przekłada się na niższe rachunki. We Wrocławiu pojawia się dużo tego typu rozwiązań. W parku Krzyckim trwają prace nad instalacją odprowadzającą wodę z Olszówki Krzyckiej do zbiorników retencyjnych. Na budynku urzędu miejskiego przy ul. Hubskiej znajduje się zielony dach i ściana oraz ogród deszczowy. Na podwórkach i przy szkołach podstawowych pojawiają się m.in. beczki na deszczówkę, ogrody deszczowe czy niecki retencyjne.

Skorzystaj z Kalkulatora

Aby sprawdzić, czy i która instalacja będzie najbardziej opłacalna na danej posesji, warto przeczytać Katalog dobrych praktyk przygotowany przez Wydział Klimatu i Energii. Z kolei specjalny kalkulator pozwoli obliczyć objętość deszczu możliwą do zgromadzenia. Poradnik i kalkulator są dostępne na stronie: www.wroclaw.pl.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie
kosztów koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych związanych „z budową systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania” [§1 ust.1]:

 • zakup elementów wchodzących w skład systemu deszczowego / tworzących układ deszczowy (bez których system samodzielnie nie funkcjonowałby),
 • montaż poszczególnych elementów systemu,
 • transport elementów i materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 • wykonanie robót (w tym robót ziemnych),
 • odtworzenie nawierzchni po zakończeniu robót montażowych.

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych m.in. na:

 • dokumentację projektową,
 • opinie rzeczoznawców,
 • badania hydrogeologiczne,
 • zakup i montaż rynien i rur spustowych,
 • zakup i montaż elementów konstrukcji dachu oraz jego standardowych elementów, tj. warstw: izolacji wodochronnej, termoizolacji, paroizolacji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Wnioskodawcą mogą być:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe w granicach administracyjnych Wrocławia.

Wysokość dotacji
Wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 80% wydatków ale nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych;
 • 80% wydatków ale nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Składanie wniosku

Wniosek o dotację wraz z załącznikami można złożyć:

 • w formie elektronicznej: na adres wke@um.wroc.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 • w formie papierowej: do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego lub wysyłając wniosek na adres Wydziału Klimatu i Energii (Urząd Miejski Wrocławia).

Nowe wzory wniosków są dostępne na: stronie programu Złap Deszcz, w Biuletynie Informacji Publicznej i na www.wroclaw.pl.

Zobacz też:

Wrocław: Zielone ściany i dachy – zwolnienie z podatku od nieruchomości

Wywiad z Katarzyną Szymczak-Pomianowską, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w UM Wrocławia

Wrocław „Złap deszcz” 5 tys. na retencję, w tym na dachy zielone

W trosce o klimat. Polityka Gospodarowania Wodami Opadowymi we Wrocławiu