Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN), do którego jako polska organizacja należy Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, bierze aktywny udział w green Renovation Wave.

Potwierdzeniem wkładu i zaangażowania jest list, jaki Prezes WGIN prof. Manfred Koehler otrzymał z DG ENER opracowującej i realizującej politykę Komisji w zakresie energii. Sekretarz Generalny pani Ditte Juul Jørgensen skierowała ten list w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

W liście została podkreślona rola rozwiązań opartych na zasobach przyrody (Nature Based Solution – NBS) i wyrażone zainteresowanie dalszą współpracą z WGIN w ich wdrażaniu i integracji.

W dokumencie można znaleźć również potwierdzenie, że rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji, strategii przyjętej przez Brukselę 14. 10.2020.

Poza tym Komisja planuje zająć się także kwestią zrównoważenia produktów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.

Przyjęcie strategii Fala Renowacji powoduje, że sektor budynków staje się kluczowy dla działań klimatycznych UE.

Przede wszystkim chodzi o realizację celów na rok 2030 dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększania efektywności energetycznej budynków i rozwijania odnawialnych źródeł energii.

Dachy zielone i ogrody wertykalne jako rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków mogą odegrać bardzo ważną rolę w procesach renowacji budynków.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” jest reprezentowane w Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) przez Prezesa PSDZ dr inż. Martę Weber – Siwirską, która aktywnie uczestniczy w pracach i pełni funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.

Poniżej zamieszczamy oryginał dokumentu w języku angielskim.

Tłumaczenie listu jest dostępne w Aktualnościach na stronie www.psdz.pl

źródło: materiały prasowe Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”