Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 24, 2017 in Patronat medialny, Wydarzenia | 0 comments

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 13.10.2017

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 13.10.2017

MASTERPLAN – KONKURS – STANDARDY
instrumenty jakości projektów realizacyjnych
FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W WARSZAWIE
FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY
PRACOWNIA COQUI MALACHOWSKA COQUI

zapraszają na

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE
WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu.
WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania.
Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej, które umożliwia sprawną realizację projektów. Spotkania w ramach cyklu adresowane są do środowisk m.in. polskich i niemieckich architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, deweloperów, właścicieli i zarządzających nieruchomościami, miejskich biur architektury i planowania miasta, polityków, socjologów miast, dziennikarzy, instytucji naukowych.
TERMIN: 13.10.2017
GODZINA: 14:30 – 19:00
MIEJSCE: Pałac Zamoyskich – SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI:
Przywitanie / wprowadzenie do tematu:
Fried Nielsen, Radca Minister, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie
Monika Komorowska, Naczelnik Wydz. Dialogu w Planowaniu w biurze Urzędu m. st. Warszawy
arch. kraj. Iza Małachowska-Coqui, Berlin/Warszawa, kuratorka projektu
15:30 – 16:30
I. Jakość miasta – czyli na jakich podstawach decydują samorządy?
MASTERPLAN, DESIGN GUIDE, STANDARDY
Nowe osiedle „am Weinberg“ w Ulm – rewitalizacja terenu powojskowego – Masterplan i Design Guide (kod architektoniczny) jako instrumenty planistyczne po konkursie arch. kraj. Joerg Th. Coqui. CMC urbanistyka architektura krajobrazu, Berlin/Warszawa
Standardy dla miasta Poznań – tematy i zastosowanie arch. Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki miasta Poznań (zapytany)
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania
II. Miasto i jego inwestorzy – czyli jak organizować współpracę między samorządem i stroną prywatną? TZW. UMOWY URBANISTYCZNE
Danube Flats – najwyższy „zielony“ wieżowiec mieszkalny i jego „umowa urbanistyczna“ czyli do czego został zobowiązany inwestor w Wiedniu? Jasmin Soravia, prezes zarządu SoReal GmbH, Wiedeń
Odpowiedzialność biznesu w rozwoju miasta – współpraca developera z samorządem NN, Skanska SA (zapytany)
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania
Przerwa na poczęstunek
17:00 – 19:00
III. Inwestycja w mieście i jej warianty dla uzyskania optymalnych obiektów?
KONKURSY PROJEKTOWE
Konkurs architektoniczny w Niemczech – formy, koszty, wyniki
arch. Peter Achatzi, C4C, Berlin
Konkurs architektoniczny w Polsce – status quo
dr arch. Hubert Trammer, Politechnika Lubelska
Rynek Łazarski w Poznaniu – konkurs oparty na formacie Open Call działającym we
Flandrii (Belgia) – krótka historia wydarzeń
arch. Dawid Strebicki, Atelier Starzak Strebicki Pracownia Architektury inicjator
Konkurs architektoniczny – wartość dodatnia procesu inwestycyjnego czy słaby punkt?
arch. Markus Pfisterer, Associate Partner, gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania.

I. Jakość miasta – czyli na jakich podstawach decydują samorządy?
MASTERPLAN, DESIGN GUIDE, STANDARDY
Konferencja dotyczy procedur kształtujących rozwój miasta. Instrumenty oddziaływujące na jakość powstających kwartałów zabudowy oraz jakość powstających obiektów budowlanych ponad wymagane prawem dokumenty są praktykowane w Niemczech od wielu lat. Należy do nich m.in. format interdyscyplinarnie tworzonego masterplanu, gdzie miasta mają możliwość formułować i precyzować cele rozwoju zanim powstanie plan zagospodarowania przestrzennego jako prawnie obowiązujący dokument oraz rozpisane zostaną przetargi i konkursy inwestycyjne.
Chcemy dyskutować o tym, jak powstają dobre kwartały miejskie odpowiadające dzisiejszym potrzebom mieszkańców, zrównoważone w długiej perspektywie czasowej, dobrze integrujące się w historyczny obraz miasta i będące jednocześnie estetyczną wizytówką naszych czasów? Jak wykorzystywane są opracowania urbanistyczne, takie jak masterplan, kod architektoniczny czy standardy projektowe i co wnoszą konkretnie do jakości projektowania? Jaką rolę odgrywają mieszkańcy miast w procesach planowania miasta i na jakim etapie ma sens kooperacja?

II. Miasto i jego inwestorzy – czyli jak organizować współpracę między samorządem
i stroną prywatną? TZW. UMOWY URBANISTYCZNE
Stosowany w Niemczech od lat instrument udrażniający współpracę na poziomie partner prywatny – partner publiczny tzw. umowy urbanistyczne przyjęła niedawno Austria wprowadzając zapisy umożliwiające jego stosowanie do prawa budowlanego. Chcemy przyjrzeć się czy jest to narzędzie, które mogłoby stać się rękojmią usprawnionej kooperacji pomiędzy samorządami i odpowiedzialnym biznesem w Polsce i jak je dobrze stosować.
Czy współpraca miasta i podmiotów prywatnym jest niechcianą koniecznością czy błogosławieństwem dla samorządów? Cały katalog synergii, które wytwarzają się dzięki takiej współpracy przedstawiamy na przykładzie trwającego procesu inwestycji Danube Flats – najwyższego wieżowca mieszkalnego Austrii, który powstaje w Wiedniu.
Oprócz szczegółów dotyczących inwestycji (jak np. konieczność zastosowania zielonych dachów i fasad czy procentowego udziału mieszkań własnościowych, czy socjalnych w ramach jednego kompleksu mieszkalnego) umowa urbanistyczna reguluje również zakres i formę inwestowania przez inwestora. Uzgadniane są dodatkowe do wykonania przez inwestora działania, jak np. budowa lokalnych placówek o funkcji socjalnej, placu miejskiego czy realizacja ulic dojazdowych.

Zastanowimy się z jakich doświadczeń w tym względzie korzystają przy kooperacji z inwestorem prywatnym samorządy w Niemczech i Austrii oraz jakie pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione w Polsce i jakie są tego wyniki.

III. Inwestycja w mieście i jej warianty dla uzyskania optymalnych obiektów?
KONKURSY PROJEKTOWE
Konkurs architektoniczny i jego różnorodne odmiany w Niemczech, od konkursów za zaproszeniami, przez konkursy z procedurą wyboru pracowni, konkurs koncepcji czy konkurs w procedurze otwartej lub z losowaniem uczestników dają możliwość dobranego do różnych zadań formatu, tak, aby w jak największym stopniu zoptymalizować wyniki i aby otrzymać najlepszy rezultat wybudowanego obiektu.
W Polsce stosuje się prawie wyłącznie jedną formę, uważaną jako najbardziej „demokratyczną”, konkursu otwartego.
Jakie są pro i kontra obu stanowisk i czego możemy się wzajemnie od siebie uczyć chcemy dyskutować na przykładach przeprowadzonych procedur, gdzie wyniki okazują się być innowacyjne i stawiane za przykład dzięki wyróżnieniom, które otrzymują.
Jakie formaty konkursów są odpowiednie do jakiego zadania? Jak rozpisujący konkurs mają podjąć decyzję co do jego formatu? Przyjrzymy się kosztom, procedurze i przygotowaniu konkursu.
Dla inwestora – jak rozpisać zadanie, aby otrzymać to czego się oczekuje? Jak sformułować warunki konkursu najlepiej?
Dla architekta – jak zrozumieć zapisy, aby dać projektowo najlepszą odpowiedź?

Uczestnictwo w spotkaniu 13 października 2017 możliwe jest tylko z potwierdzonym formularzem
pobierz formularz_uczestnictwa_WRA8
Organizator przyjmuje zgłoszenia do dnia 2.10.2017. Potwierdzenia będą wysyłane na bieżąco. Spotkanie jest bezpłatne.

więcej informacji na http://fta.pl/wra/wra-8-masterplan-konkurs-standardy