Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 7, 2019 in Uncategorized | 0 comments

V Forum Green Smart City, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 24-25.10.2019

V Forum Green Smart City, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 24-25.10.2019

W dniach od 24 do 25 października br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbywać się będzie V FORUM GREEN SMART CITY. Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej, inteligentne miasta i wsie, walka ze smogiem, rozwój zrównoważony, biogospodarka i ekologia – to główne zagadnienia, które będą poruszane podczas tegorocznego Forum.

Szybkie tempo rozwoju gospodarczego, zwiększające się zanieczyszczenie środowiska, zmniejszająca się ilość zasobów naturalnych, brak troski o jakość życia przyszłych pokoleń powodują, że kluczowego znaczenia nabiera podjęcie działań, które powstrzymają negatywne skutki rozwoju cywilizacji. Aby to osiągnąć, potrzebne są zintegrowane działania w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym

Celem V Forum Green Smart City jak co roku będzie wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski i wszystkimi zainteresowanymi tematami inteligentnych miast i wsi – Smart City oraz Smart Villages.

Misją Forum jest zwiększanie świadomości o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji, a także przekazywanie praktycznych rozwiązań SMART CITY dla miast w oparciu o najnowsze technologie.

W trakcie tegorocznego Forum podjęta zostanie m.in. tematyka  wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w największych miastach, realizacji projektów „smart city”, walki ze smogiem, rewitalizacji usług na obszarach wiejskich z pomocą innowacji społecznych i cyfrowych, zrównoważonego rozwoju, czy biogospodarki i ekologii.

Szczegóły dostępne są  na stronie internetowej: fgsc.urk.edu.pl

Ramowy program znajduje się poniżej*.

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Patronat medialny: