Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 8, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Tylko do 13.09.19 rejestracja na konferencję

Tylko do 13.09.19 rejestracja na konferencję

Nie zwlekaj z rejestracją na międzynarodową konferencję z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian.

Zgłoszone referaty:

Zielone dachy w ujęciu historycznym

Łukasz Pardela – Historyczne dachy zielone na przykładzie wrocławskich fortyfikacji z 19 i 20 wieku

Heiko Schmidt – Niemiecki rynek zielonych dachów – historia, stan obecny i tendencje

Ulrike Grau – 25 lat zazieleniania dachów w Meksyku

Zielone dachy i żyjące ściany jako element większej całości

Manfred Köhler – Zielone dachy i żyjące ściany jako podstawowy element zielonych budynków

Dhiru Thadani – Urbanistyka tradycyjna i Eko-infrastruktura

Julian Briz – Wyzwania zielonej infrastruktury terenów miejskich – ujęcie mulidyscyplinarne

Peter Dezsenyi – Zielone dachy bioróżnorodne – praktyka i doświadczenie pod kątem socjologicznym, ekologicznym i technicznym

Przykłady zielonej infrastruktury na świecie

Dusty Gedge – Zielone dachy Londynu – najnowszy raport 2019

Magdalena Biela – Przykłady zielonej infrastruktury z Katowic

Aslan Jonoubi – Zastosowanie wertykalnych układów zieleni w przestrzeni publicznej na przykładzie wielkich projektów

Maria Boey – Przykłady Zielonej Infrastruktury z Singapuru

Paulo Palha – Zielone dachy Portugalii

Mert Eksi – Zielone dachy w klimacie Śródziemnomorskim – spojrzenie z Istambułu

Maria Gerber – Zielona Architektura Szwajcarii

Zielone dachy w ujęciu przyrodniczym

Petro Łakyda, Olena Kolesnishenko, Oleksandra Leshchenko – Zastosowanie gatunków z rodzaju Sedum na dachach ekstensywnych na przykładziedomku „Alpìjka” we wsi Pidhirtsi, w rejonie Kijowskim na Ukrainie

Zhaolong Wang –Projekt Zielonego Dachu oparty na bilansie ewapotranspiracji roślin i retencji wody deszczowej bez zastosowania sztucznego nawadniania

Janusz Mazurek – Zielone dachy jako wyzwanie dla wdrożeń bezpiecznej metody zwalczania szkodników i chorób roślin

Laura Gatti – Dobór roślin w różnych projektach budynków z całego świata

Oleksandra Leshchenko, Olena Kolesnishenko – Zastosowanie roślin na dachach ekstensywnych na Ukrainie

Zielona infrastruktura w aktach prawnych

Pavel Dostal – Wsparcie i motywacje w zakładaniu zielonych dachów w Europie

Małgorzata Bartyna-Zielińska – Zielona infrastruktura w dokumentach dotyczących strategii i planowania wybranych miast Polski

Kamil Skoneczny – Formalne i prawne aspekty wdrażania zielonych dachów i żyjących ścian w wybranych miastach Europy

Piotr Kryczka – Zielona infrastruktura w polskim planowaniu urbanistycznym. Studium przypadku polityki przestrzennej we Wrocławiu

Zielona Infrastruktura w obliczu zachodzących zmian klimatycznych

Maurizio Crassco  – Zastosowanie zielonych dachów we Włoszech. Jak zmiana klimatu wpływa na regulacje prawne i projekty

Wojciech Skórzewski – Możliwości wykorzystania zieleni w celu ograniczenia przegrzania budynków w polskich warunkach klimatycznych

Jan Łukaszkiewicz – Wybrane technologie zielonych dachów w walce ze zmianami klimatu

Żyjące ściany i przestrzenie wewnętrzne

Jacek Mojski– Dobór gatunków do pionowych ogrodów zewnętrznych w warunkach klimatycznych Polski – eksperyment w Lublinie

Izabela Piklikiewicz Kasicka – Możliwości wdrożenia zielonej infrastruktury we współczesnych miastach poprzez jej zastosowania w architekturze miejsca pracy

Bartosz Jawecki – Wykorzystanie zużytych opakowań w koncepcji żyjącej ściany we wnętrzu użyteczności publicznej

Jadwiga Treder – Wzrost, rozwój i wymagania wodne ozdobnych roślin doniczkowych uprawianych na wewnętrznych żyjących ścianach, w zależności od zastosowanego podłoża uprawnego i dostępności światła

Możliwości zmiany istniejącej infrastruktury na zieloną

Irena Niedżwiecka-Filipiak – Jak możemy tworzyć i wdrażać system zielonej infrastruktury w miastach? Studium przypadku metody LaFU we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

Sandor Horvath – Techniczne i ekonomiczne możliwości zazieleniania istniejących dachów płaskich

Justyna RubaszekMarta Weber-Siwirska, Radosław Tatko – Ocena możliwości wprowadzenia zielonych dachów na budynki wykonane w technologii Wrocławskiej Wielkiej Płyty

Jacek Burdziński – Konstrukcje parkingowe jako potencjalny nośnik zieleni w miastach

Tymon Dmochowski – Zielona infrastruktura jako narzędzie zapobiegania i rehabilitacji

Justyna RubaszekElżbieta Szopińska – Zielona infrastruktura w krajobrazie ulicznym – koncepcja dla miasta Wrocławia

Pobierz plik: Tematyka_referatów_konferencja_10PSDZ.pdf

Patronat medialny: