Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 19, 2016 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja DAFA dla miast i gmin

Konferencja DAFA dla miast i gmin

14.09.2016 w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie DAFA. Celem konferencji jest promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu. Program konferencji obejmie tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu. Program konferencji: 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:05 Otwarcie Konferencji Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Okoński – Prezes Stowarzyszenia DAFA 10:05 – 10.25 Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach. 10:25 – 10:45 Piotr Wolański, APK Dachy Zielone, Stowarzyszenie DAFA Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego. 10:45 – 11.15 arch. kraj. Izabela Małachowska – Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architekura krajobrazu Berlin/Warszawa- na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof, Strategia zielonych dachów miasta Hamburg, Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii...

Read More

Posted by on cze 21, 2016 in Smart City, Uncategorized | 0 comments

Konferencja ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych

Konferencja ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych

Konferencja z cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE odbyła się 10 czerwca 2016 przy wypełnionej po brzegi sali w pawilonie SARP i dotyczyła miejskich terenów zieleni oraz ‚‚zielonych’’ strategii rozwoju miast. Tematem konferencji było „ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych”. Klaus Hoppe, dyrektor Wydziału Planowania Krajobrazowego i Zieleni Miejskiej Miasta Hamburg przedstawił nam strategię wspierania inwestycji z zielonymi dachami jako jeden z filarów zrównoważonego rozwoju miasta. W ramach tego programu, w następnej dekadzie ma powstać aż 100 ha „zielonych“ dachów. Hamburg odpowiada w ten sposób na negatywne efekty zmian klimatycznych, które dają się we znaki miastu w ostatnich latach. „Zielone“ dachy mają prowadzić retencję wody opadowej na 10.000 budynkach, które rocznie są budowane i zatrzymywać 60 % wody opadowej. ‚‚Zielone dachy’’ Hamburga jako przestrzeń dodana w mieście mają również służyć rekreacji mieszkańców. Znanym przykładem jest dziedziniec przedszkola zlokalizowany na dachu budynku w Hafencity. Miasto wspiera budowę „zielonych dachów“ przez dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych oraz dzięki wymogom i zapisom planistycznym prawa budowlanego miasta Hamburg (Hamburg jest równocześnie miastem i krajem federalnym z własnym prawem budowlanym), wprowadzanym przepisom dot. ochrony środowiska...

Read More