Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 20, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Retencja | 0 comments

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Woda jest kluczowym warunkiem rozwoju człowieka, jednak tylko 0,5% jej globalnych zasobów nadaje się do użytku. Tymczasem w ciągu ostatnich 20 lat ilość dostępnej wody słodkiej – powierzchniowej i podziemnej – kurczyła się w tempie 1 cm rocznie. Od 2019 roku Światowa Organizacja Meteorologiczna publikuje coroczne raporty o tzw. stanie usług klimatycznych, w których przedstawia najważniejsze wyzwania i możliwe rozwiązania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. W aktualnym wydaniu raportu skoncentrowano się na wodzie i problemach, jakie dotykają społeczności w każdej części globu i w każdym sektorze gospodarki, a bezpośrednio lub pośrednio zależą od jakości i wielkości zasobów wodnych. Warto przypomnieć, że dostępna dla człowieka woda, to suma wszystkich zasobów wód słodkich, obejmujących wody gruntowe w poszczególnych warstwach gleby, wody podziemne, śnieg, lód, wodę zmagazynowaną w roślinności oraz powierzchniowe wody rzek i jezior. Jak wynika z raportu, 2,3 miliarda ludzi żyje w krajach, w których regularnie występują niedobory wody, z czego 733 miliony zamieszkuje obszary o wysokim i krytycznym niedostatku wody słodkiej. W złożonych deklaracjach NDC (krajowych dobrowolnych zobowiązaniach redukcji emisji) aż 79% decydentów wskazało wodę jako najważniejszy priorytet w zakresie adaptacji. Tymczasem dane ze 101 krajów członkowskich WMO wskazują, że prawie 60% z nich jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na informacje niezbędne do wsparcia adaptacji związanych z wodą. Głównym zadaniem...

Read More