Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 19, 2016 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja DAFA dla miast i gmin

Konferencja DAFA dla miast i gmin

14.09.2016 w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie DAFA. Celem konferencji jest promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu. Program konferencji obejmie tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu. Program konferencji: 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:05 Otwarcie Konferencji Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Okoński – Prezes Stowarzyszenia DAFA 10:05 – 10.25 Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach. 10:25 – 10:45 Piotr Wolański, APK Dachy Zielone, Stowarzyszenie DAFA Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego. 10:45 – 11.15 arch. kraj. Izabela Małachowska – Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architekura krajobrazu Berlin/Warszawa- na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof, Strategia zielonych dachów miasta Hamburg, Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii...

Read More