Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 16, 2021 in GOZ, Prawo | 0 comments

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Projekt znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie W dniu 12 czerwca 2019 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L Nr 155 z 12.06.2019, str. 1). Podstawowym problemem, do którego rozwiązania ma przyczynić się ww. dyrektywa, są odpady z tworzyw sztucznych zanieczyszczające środowisko morskie. Co roku coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych gromadzi się w morzach i oceanach. Ma to szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną oraz potencjalnie na zdrowie ludzi. Obecnie pozostałości po tworzywach sztucznych można znaleźć u wielu gatunków morskich – żółwi morskich, wielorybów, ptaków oraz u niektórych gatunków ryb lub skorupiaków, przez co trafiają one do łańcucha pokarmowego. Ponadto odpady z tworzyw sztucznych budzą...

Read More