Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja „Zielona Retencja” – wywiad z Ryszardem Gajewskim prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody

Konferencja „Zielona Retencja” – wywiad z Ryszardem Gajewskim prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody

O konferencji „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-10 czerwca br. rozmawiamy z jej inicjatorem Ryszardem Gajewskim, prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody. Katarzyna Wolańska: Mam prośbę o kilka informacji na temat konferencji. Do kogo jest ona skierowana? Jaki jest jej podstawowy cel? Czy chodzi o upowszechnienie nawyków związanych z retencją krajobrazową? Czy celem jest zmiana postaw związanych z retencją? Ryszard Gajewski: Od kilku lat dosyć intensywnie i systemowo wdrażamy w Gdańsku rozwiązania oparte na naturze, które nazywamy zieloną retencją, czyli związane właśnie z różnymi rodzajami ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych, ale też całej filozofii takiego podejścia do tematu związanego z tym, że staramy się zatrzymać wodę w przyrodzie, w zieleni zanim trafi do rur kanalizacyjnych. Wprowadzając te rozwiązania widzimy, że wymaga to przekonywania wielu osób w różnych instytucjach, przełamywania pewnych nawyków i przyzwyczajeń projektantów, czy zmiany podejścia urzędników. Na bazie swojego doświadczenia i wymieniając się praktykami z koleżankami i kolegami z innych miast widzimy, że jest bardzo duża potrzeba...

Read More