Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 6, 2016 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dachy zielone w Nowojorskim Obszarze Metropolitarnym

Dachy zielone w Nowojorskim Obszarze Metropolitarnym

Informacja na temat amerykańskiego projektu badającego efektywność dachów zielonych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom urbanizacji (na przykładzie Nowego Jorku) Jakub P. Walawender (1,2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Właściwe zdefiniowanie działań adaptacyjnych i mitygujących wobec negatywnych skutków zmian klimatu miasta wymaga kompleksowych badań. Dotychczasowe badania realizowane głównie w miastach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady wskazują, że stosowanie na szeroką skalę dachów zielonych ma wpływ na klimat miasta przyczyniając się do poprawy warunków termicznych, jakości powietrza oraz stosunków wodnych znacząco podnosząc komfort życia jego mieszkańców. Warto czerpać szczególnie z doświadczeń Amerykanów, którzy są bardzo aktywni w dziedzinie upowszechniania technologii zielonych dachów. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych opracowano strategie wdrożeniowe koncepcji zrównoważonego rozwoju przestrzennego kilku większych miast (m.in. dla Nowego Jorku), w których istotną rolę przypisano właśnie zielonym dachom jako istotnemu narzędziu w strategii przeciwdziałania takim wyzwaniom jak przegrzewanie się miasta, czy też zbyt szybki odpływ wód opadowych zwiększający ryzyko powodzi. Działania te były poprzedzone szczegółowymi badaniami, których wyniki zaprezentowano...

Read More