Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 8, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Laureaci konkursu „Zieleń w mieście”

Laureaci konkursu „Zieleń w mieście”

Zapraszamy do zapoznania się z pracą, która zajęła I miejsce w VIII edycji konkursu „Zieleń w mieście”. W roku 2016 tematem konkursu była koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego zwanego „Dolinką Miłości” w miejscowości Trzcianka w województwie wielkopolskim. Jest to obszar częściowo podmokły, rozcięty ciekiem wodnym. Jednym z zamierzeń było połączenie jego dwóch części, z poszanowaniem naturalnego krajobrazu. W Dolince Miłości zachowano większość zadrzewień. Wprowadzono nowe elementy, głównie z naturalnych materiałów. Są wśród nich drewniane ścieżki, kładki, zegar słoneczny oraz budki do obserwacji ptaków. Ciekawym miejscem jest również galeria rzeźb towarzysząca drewnianym ścieżkom, tunel i altany wierzbowe oraz tarasy na Platformie Sosnowej. Wyznaczono także miejsce z wybiegiem dla psów oraz z tzw. hotelami dla owadów w pobliżu ścieżki edukacyjnej. Zaprojektowano elementy wyposażenia, takie jak: ławki, kosze, lampy, kierunkowskazy, leżaki. Cały obszar łączy układ komunikacyjny. Teren jest dostępny dla pieszych i rowerzystów, dla których zostały przeznaczone ścieżki wraz ze stojakami dla rowerów. W południowej części założenia ulepszono parking, otaczając go pasmami zieleni. Projekt zakłada stworzenie miejsca, w którym można wypocząć, również aktywnie i swobodnie obserwować naturalny krajobraz. Wydarzenie organizowane jest przez Ogólnopolskie...

Read More

Posted by on lut 17, 2016 in Smart City, Uncategorized | 0 comments

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Studia

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Studia

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej wraz z Fundacją Sendzimira, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do podyplomowego studium Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Miast (ZZRM). Głównym celem studiów jest prezentowanie idei zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania rozwojem miast. Słuchacze mają zapoznać się z szerokim zakresem zasad i metod, które pozwolą im połączyć różne dziedziny wiedzy w spójne strategie, plany i projekty, oraz znaleźć odpowiednie narzędzia ich realizacji, (…) włączać różnego rodzaju partnerów społecznych i biznesowych, (…) tworzyć partnerstwa międzysektorowe, np. publiczno-prywatne, o których się ostatnio w Polsce sporo mówi, jako o szansie na poprawę infrastruktury społecznej, wobec niewystarczających środków publicznych. Do realizacji programu studium pozyskano wielu wykładowców reprezentujących różne specjalności. Jest wśród nich prof. Andreas Billert z Uniwersytetu Viadrina, specjalista w zakresie zarządzania projektami rozwoju i odnowy obszarów miejskich, który kierował rewitalizacją miast w Niemczech. O gospodarce komunalnej i inżynierii ekologicznej będzie mówił dr Tomasz Bergier z AGH. Kwestie związane z ekonomią ekologiczną i usługami ekosystemów miejskich omówi dr Jakub Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego. Temat zarządzania zielenią miejską przedstawi Paweł Lisicki, miejski architekt krajobrazu w...

Read More