Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 28, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Retencja | 0 comments

Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych w Dąbrowie Górniczej – wywiad z Kamilą Grygier-Błaszczyk, Kierownikiem Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych

Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych w Dąbrowie Górniczej – wywiad z Kamilą Grygier-Błaszczyk, Kierownikiem Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych

Katarzyna Wolańska, ZielonaInfrastruktura.pl: W czerwcu 2020 roku Rada Miasta Dąbrowy Górniczej wprowadziła dotacje z budżetu miasta na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych, retencją. Jakie zadania podlegają dofinansowaniu w ramach tej uchwały? Kamila Grygier-Błaszczyk, Kierownik Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych: Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie: ogrodu deszczowego w glebie, studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, komór drenażowych, budowy podziemnego zbiornika retencyjnego oraz wykonanie dachu zielonego, w przypadku którego dodatkowo można wnioskować o dofinansowanie na zakup naziemnego wolnostojącego zbiornika zbierającego wody opadowe z powierzchni dachu. Kto może składać wnioski o dofinansowanie? O dofinansowanie mogą wnioskować osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której nie jest prowadzona działalności gospodarcza. Warunkiem jest również położenie nieruchomości w granicach administracyjnych gminy. Jak długo będzie obowiązywać uchwała? Do kiedy można składać wnioski? Uchwała obowiązuje bezterminowo. Wnioski można składać do 30 września danego roku, przed przystąpieniem do budowy systemu zagospodarowania wód opadowych. Wnioski rozpatrywane są w zależności od posiadanych środków w danym roku budżetowym, do czasu ich wyczerpania zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”. Kto...

Read More