Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 17, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

Badanie: 86 proc. respondentów wierzy w globalne ocieplenie

Badanie: 86 proc. respondentów wierzy w globalne ocieplenie

86 proc. respondentów wierzy w globalne ocieplenie, a 76 proc. obawia się jego skutków – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. 59 proc. badanych uważa, że Polska powinna zaprzestać wytwarzania energii z węgla. W badaniu ARC Rynek i Opinia pod patronatem merytorycznym Go Responsible 94 proc. jego uczestników przyznało się, że spotkało się z terminem globalnego ocieplenia. Najczęściej zauważanym przez respondentów skutkiem jest występowanie większej ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich następstw, takich jak powodzie czy pożary. Obawę przed skutkami zadeklarowało 76 proc. ankietowanych, najczęstsze obawy to ekstremalne zjawiska pogodowe i ich konsekwencje, jak również wyższe temperatury i długotrwałe susze. 54 proc. badanych jest zdania, że winnym globalnego ocieplenia jest węgiel i produkcja energii z tego surowca. 59 proc. uważa, że Polska powinna zrezygnować z produkcji energii z węgla, przeciwnego zdania jest 23 proc. 18 proc. nie miało opinii na ten temat. Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiet online na ePanel.pl, na próbie 974 osób, reprezentatywnej pod względem płci,...

Read More