Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 28, 2015 in Uncategorized | 0 comments

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

Jest już dostępne pierwsze polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim stowarzyszeniem FLL, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA uzyskało prawo do wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (tytuł oryginału: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, pełny tytuł polski: „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”). Polskie wydanie zostało rozszerzone o odniesienia do przepisów stosowanych w Polsce oraz o polsko-niemiecki słownik terminów branżowych. Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy współpracy ekspertów: dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, mgr inż. Ryszarda Klatt rzeczoznawcy DAFA oraz Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, której koordynatorem jest Piotr Wolański (APK Dachy Zielone). „Wytyczne dla dachów zielonych” FLL w formie pliku lub wydania drukowanego można zamówić na stronie Księgarni Technicznej DAFA. Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych od warstwy hydroizolacji aż po roślinność na zielony dach. Więcej informacji na temat wydania Wytycznych oraz FLL...

Read More

Posted by on kwi 15, 2015 in Dachy zielone, Prawo, Publikacje | 0 comments

Pierwsze w Polsce wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Pierwsze w Polsce wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Pod koniec 2015 roku ma się ukazać polskojęzyczne wydanie „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu). Nad wydaniem wytycznych pracuje Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które kupiło licencję na wydanie publikacji i nawiązało współpracę członkowską z FLL. 40-letnie doświadczenie FLL FLL, czyli Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu jest organizacją utworzoną w Niemczech, w 1975r. Wydaje normatywne opracowania i wytyczne dla „zielonego sektora”. FLL koordynuje i wspiera sieć projektów badawczych, których wyniki mają odbicie w opracowywanych publikacjach. Jako platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące rozwoju i zabudowy terenów zielonych, FLL skupia ok. 20 tys. członków, 31 stowarzyszeń zawodowych i branżowych oraz ponad 450 specjalistów branżowych (naukowców, przedstawicieli lokalnych społeczności, biur projektowych, firm wykonawczych i produkcyjnych oraz rzeczoznawców). FLL angażuje się przy współtworzeniu nowoczesnych projektów realizowanych w tzw. „zielonym sektorze” nie tylko w Niemczech, ale także i za granicą. Dzięki pracy interdyscyplinarnych grup roboczych stowarzyszenie FLL...

Read More