Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 22, 2015 in Dachy zielone, Miasta, Publikacje, Retencja, Smart City | 0 comments

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych” Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu     Streszczenie (fragment):  Zabudowa powierzchni w miastach, będąca efektem postępującego procesu urbanizacji wpływa nie tylko na zmniejszanie się naturalnych możliwości retencyjnych, ale również powoduje zmiany bilansu wodnego. Na obszarach zurbanizowanych następuje wzrost ilości i intensywności odprowadzanych wód opadowych do odbiorników oraz skraca się czas odpływu wód ze zlewni. Niska retencja nie zapewnia skutecznych możliwości reagowania na występujący lokalnie deficyt wody oraz nie ogranicza skutków nadmiaru wód w okresach wezbrań. Dodatkowo starzejące się systemy odwadniające nie zawsze wykazują wymaganą sprawność hydrauliczną w przyjmowaniu spływów po intensywnych opadach lub roztopach. Nowoczesne gospodarowanie wodami opadowymi, mające na celu racjonalną ochronę zasobów wodnych pod względem ich ilości i jakości, musi uwzględniać na obszarach zurbanizowanych realizację zrównoważonych, miejskich systemów odwadniających (ang. Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS, zapewniających odciążenie i usprawnienie działania systemów kanalizacji deszczowej, poprawę mikroklimatu i bilansu wodnego terenów zurbanizowanych oraz jakości ekosystemów przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych przestrzeni publicznej....

Read More