Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 20, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Sun Root Optigruen – panele solarne na zielonym dachu

Sun Root Optigruen – panele solarne na zielonym dachu

System Sun Root, który łączy dach solarny z zielonym i stanowi stojaki dla paneli fotowoltaicznych. Podstawową zaletą tego systemu jest to, że montując stojaki nie trzeba przebijać izolacji wodochronnej, co mogłoby stworzyć ryzyko przecieków hydroizolacji.

źródło: Optigruen

Dopuszczalne obciążenie śniegiem stojaków Sun-Root Optigruen to maks. sk = 2,3 kN/m² (230 kg/m²).

źródło: Optigruen

Zaletą tego rozwiązania systemowego jest to, że nośniki fotowoltaiczne nie ingerują w konstrukcję dachu i warstwę hydroizolacji dachu oraz nie wymagają dużych obciążeń punktowych.

Właściwości  w razie działania siły ssącej  wiatru zostały przetestowane w tunelu aerodynamicznym.

Ponieważ roślinność biegnie pod modułami, duże części dachów mogą być nadal zazieleniane. Układ warstw zielonego dachu działa jako warstwa ochronna dachu przed ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem UV i IR, gradem i warunkami pogodowymi oraz chłodzi moduły fotowoltaiczne poprzez parowanie.

Temperatura eksploatacji modułów solarnych wpływa na ich sprawność. Temperatury powyżej 25°C prowadzą do spadku mocy, producenci modułów zakładają z reguły spadek mocy o 0,5% na jeden °C.

Chłodzenie w wyniku parowania z dachów zielonych może podnieść wydajność instalacji PV o nawet 5%. W porównaniu do dachów żwirowych, dachy zielone podnoszą wydajność paneli fotowoltaicznych dzięki temu, że temperatura otoczenia wokół paneli jest niższa.

źródło: Optigruen

Stosując fotowoltaikę na dachach pokrytych zielenią uzyskuje się efekt synergii. Połączenie paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego poprawia efektywność samej instalacji solarnej.

Miasta w Polsce opracowują mapy potencjału solarnego dachów na swoim terenie z uwagi na potrzebę większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji smogu. Powstają słoneczne dachy. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z programów, w których są środki na dofinansowanie instalacji solarnych.

Warto więc pamiętać, że zazielenianie dachów oraz instalacje solarne mogą być łączone, zwłaszcza na dachach płaskich. A zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością podnosi efektywność działania instalacji solarnych.

źródło: Optigruen

Jak podają najnowsze „Wytyczne dla dachów zielonych –Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” FLL jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu do dachów tradycyjnych) prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia sprawność takich modułów.

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na zielonych dachach ma też zalety techniczne, ponieważ system warstw dachu zielonego pełni rolę kotwiącą – stabilizuje panele fotowoltaiczne, nawet w przypadku silnych wiatrów i burz.

Pobierz schemat układu warstw na solarnym dachu zielonym Optigruen:

SUN2.1100_UgD_EN_Sun-Root_15°-SD1_Süd-port

SUN2.1200_UgD_EN_Sun-Root_15°-SD1_Ost-West-port

źródło: materiały prasowe Optigruen

Artykuł zawiera lokowanie produktu.