Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 28, 2017 in Miasta, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

SMART CITY – założenia i perspektywy 30.05.17 Gdańsk

SMART CITY – założenia i perspektywy 30.05.17 Gdańsk

Zapraszamy na kongres, nad którym patronat medialny objął nasz portal.

Inteligentne miasta po polsku… Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city?
Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w XI edycji ogólnopolskiego kongresu:

,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’
30 maja 2017 r. Gdańsk

Ogólnopolski Kongres „SMART CITY założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym.

Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities.

Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.:
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A., Związek Miast Polskich, Polski Związek Pracodawców Ochrona.

Partnerzy konferencji:
VOLVO Polska

Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​

  I. PANEL DYSKUSYJNY
Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
II. PANEL DYSKUSYJNY
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
i zrównoważony transport.

>>Program kongresu<<

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

– władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
– władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
– przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
– władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
– inwestorów krajowych i zagranicznych
– organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
– przedsiębiorców
– media branżowe

>>REJESTRACJA<<

Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) dostępne są na stronie:

http://successpoint.pl/smart-2017-gdansk

Organizator zaprasza do kontaktu:
Koordynator Projektu Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820, e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

Patronat medialny: