Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 11, 2022 in Dofinansowanie, GOZ, Miasta, Smart City | 0 comments

Rumia: Inteligentne śmietniki mają poprawić jakość segregacji odpadów w mieście

Rumia: Inteligentne śmietniki mają poprawić jakość segregacji odpadów w mieście

Jeszcze w tym roku na wybranych rumskich osiedlach zamontowane zostaną inteligentne śmietniki. Nowoczesne zbiorniki będą obsługiwane w ramach centralnego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) pozwalającego przypisać ilość i rodzaj generowanych odpadów do konkretnego lokalu. Dzięki nowej technologii rumski system gospodarki odpadami ma być wydajniejszy, tańszy i bardziej ekologiczny.

W ramach pilotażowej inwestycji na terenie Rumi zainstalowanych zostanie sześć tak zwanych gniazd z inteligentnymi pojemnikami. Problemy z segregacją odpadów nie dotyczą zabudowy jednorodzinnej, dlatego nowoczesne śmietniki pojawią się w rejonach zabudowy wielorodzinnej – pięć gniazd stanie przy budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo”, która obsługuje tysiące osób, a jedno przy budynkach zarządzanych przez miasto.

Objęci programem mieszkańcy otrzymają komplet spersonalizowanych naklejek z kodami kreskowymi odpowiednimi dla każdego lokalu i rodzaju odpadów. Na wypełniony posegregowanymi śmieciami worek trzeba będzie nanieść właściwą naklejkę, a następnie zeskanować ją przy pojemniku. Klapa podniesie się automatycznie, chyba że naklejka nie będzie pasować do gromadzonych w nim odpadów.

źródło t-master.pl

Dzięki Systemowi Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) po wrzuceniu worka i zamknięciu się pojemnika śmieci zostaną zważone, a dane o ich wadze i frakcji przypisywane odpowiedniemu gospodarstwu domowemu. Inteligentne śmietniki będą również wyposażone w czujniki monitorujące poziom ich zapełnienia, co umożliwi firmie obsługującej dokładne zaplanowanie wywozu odpadów. Szczelnie zamknięte moduły pomogą również w utrzymaniu porządku na osiedlu, a dzięki monitoringowi będzie można zidentyfikować nieprawidłowe zachowania, takie jak podrzucanie odpadów.

Schemat wyposażenia inteligentnych śmietników, źródło t-master.pl

System pozwala więc nie tylko kontrolować na bieżąco masę wytwarzanych odpadów z podziałem na frakcję, ale i likwiduje anonimowość oraz zbiorową odpowiedzialność, przez co skutecznie motywuje do prawidłowego sortowania odpadów. Tym samym miasto i mieszkańcy unikną płacenia kar z tytułu nieosiągnięcia wymaganych prawem poziomów segregacji. Dla gospodarstw domowych jest to też szansa na niższe opłaty za wywóz śmieci.

Pojemniki, które mają stanąć w Rumi – zdjęcie ilustracyjne, źródło t-master.pl

Nowoczesne śmietniki pojawią się w Rumi najpóźniej w grudniu tego roku. Koszt realizacji tej inwestycji to blisko 5,4 mln zł. Miasto zdobyło na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) w wysokości 4,75 mln zł.

źróło: UM Rumia