Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 18, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – konferencja szkoleniowa już 19 maja

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – konferencja szkoleniowa już 19 maja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń ogrodowych na konferencję szkoleniową dotyczącą Projektu Grantowego

„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

realizowanego w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Konferencja szkoleniowa odbędzie się 19 maja 2022 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Centrali ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, w sali A014.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zaprasza do uczestnictwa przedstawicieli stowarzyszeń ogrodowych działających w Polsce, w reprezentacji maksymalnie 2 osób.

Zgłaszanie udziału w konferencji jest możliwe na adres e-mail: konferencja_rod@arimr.gov.pl  przez podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy stowarzyszenia ogrodowego.

źródło: www.gov.pl