Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 11, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja, Zielone Torowiska | 0 comments

Zielone torowiska: Rewitalizacja torowiska w centrum Warszawy – artykuł w „Zieleni Miejskiej” 3.2023

Zielone torowiska: Rewitalizacja torowiska w centrum Warszawy – artykuł w „Zieleni Miejskiej” 3.2023

Tramwaje Warszawskie przeprowadziły pod koniec roku 2022 bardzo udaną rewitalizację torowiska w samym centrum stolicy. Istniejące torowisko, obsypane tłuczniem, zostało zamienione na zielone torowisko z mat rozchodnikowych. To jak dotąd jedna z niewielu rewitalizacji istniejącego torowiska tramwajowego w Polsce, gdzie zastosowano technologię zielonego torowiska.


Opisywane zielone torowisko w centrum Warszawy zostało zaprojektowane jako rozwiązanie oparte na zasobach przyrody (ang. nature-based solutions, NBS), zrównoważony system drenażu miejskiego (ang. Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS) i element retencji krajobrazowej.

Więcej w artykule Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego Rewitalizacja torowiska w centrum Warszawy Zielen Miejska 3.2023